Як розрахувати матеріаломісткість

Як розрахувати матеріаломісткість

Матеріаломісткість — це показник, що відображає витрату матеріалів у розрахунку на натуральну одиницю або один рубль вартості своєї продукції. Матеріаломісткість вимірюється в грошовому вираженні, фізичних одиницях або відсотках, які складають вартість матеріалів у загальному обсязі собівартості продукції.

Інструкція

 1. Для того щоб знайти матеріаломісткість, розділіть вартість матеріальних витрат на вартість виробленої продукції. Даний показник дозволяє визначити витрати сировини та інших матеріальних ресурсів на одиницю готових виробів. Зниження матеріаломісткості свідчить про підвищення ефективності виробництва, оскільки з одного і того ж обсягу матеріальних ресурсів можна отримати більший обсяг готової продукції, а отже, знизити собівартість і створити додатковий прибуток.
 2. Врахуйте, що виділяють абсолютну, структурну і питому матеріаломісткість. Абсолютна матеріаломісткість показує норму витрати на один виріб, чиста вага виробу і ступінь використання матеріалів:

  Кісп = ΣMчіст / ΣNр, де

  Mчіст — чиста маса кожного виробу;

  Nр — норма витрат матеріалів на кожний виріб.

  Сумарна норма витрат матеріалів на кожний виріб визначається як сукупність норм витрат кожного виду матеріалів. Наприклад, при виготовленні хліба сумарна норма витрати буде виглядати наступним чином: ΣNр = Nрм + Nрд + Nрв + Nрс, де

  Nрм — норма витрати борошна, дріжджів, води, солі.
 3. Структурна матеріаломісткість показує питому вагу окремих груп матеріалів в загальній матеріаломісткості виробів. Для її розрахунку використовуйте формулу:

  i = R / Σμi, де

  R — число видів матеріалів;

  μi — частка кожного матеріалу в загальній матеріаломісткості.
 4. Питома матеріаломісткість — це структурна матеріаломісткість, приведена до натуральної одиниці виміру виробу певного виду (метри, квадратні метри, кубічні метри, літри тощо). Пам’ятайте, що система показників матеріаломісткості тісно пов’язана з системою норма витрати матеріалів, оскільки основним джерелом аналізу матеріаломісткості разом з фактичними даними про використання матеріальних ресурсів у розглянутий період служать норми витрат матеріалів. Розрахунок і аналіз матеріаломісткості дозволяє зробити висновок про раціональність використання сировини та її економії.