Як розрахувати ємність конденсатора


 

Ємність конденсатора залежить від відстані між обкладками, їх площі, а також відносної діелектричної проникності розташованої між ними середовища. Вона обернено пропорційна першому з цих параметрів і прямо пропорційна двом іншим.


Інструкція

 1. Розрахуйте площа однієї з обкладок (якщо вони різні, то меншою з них), попередньо перевівши вихідні дані в метри. Спосіб розрахунку залежить від форми пластини. Наприклад, для прямокутника:

  S = ab, де S — площа (м2), a — довжина (м), b — ширина (м);

  для кола:

  S = π (R ^ 2), де S — площа (м2), π — число «пі», 3,1415926535 (безрозмірна величина), R — радіус (м).

  У деяких конденсаторах обкладки для компактності згорнуті в рулон. Тоді при обчисленнях вважайте їх розгорнутими.

 2. По таблиці, посилання на яку наведено в кінці статті, дізнайтеся діелектричну проникність середовища, розташованої між обкладками. Це безрозмірна величина, рівна для вакууму одиниці. У повітря вона настільки близька до одиниці (1,00058986), що її нерідко для простоти беруть за 1.
 3. Вихідні дані підставте в формулу:

  C = (ε абс. вак. * ε отн. вещ. * S) / d, де C — ємність (Ф), ε абс. вак. — Абсолютна діелектрична проникність вакууму, 8,8541878176 (Ф / м), ε отн. вещ. * S — відносна діелектрична проникність речовини (безрозмірна величина), S — площа меншої з обкладок (м2), d — відстань між обкладками (м).

 4. На самих конденсаторах і в схемах ємність прийнято позначати не в Фарада або мілліфарад, а, в залежності від величини, в мікрофарад, нанофарадах і пікофарад. Переведіть результат розрахунку в ті з цих одиниць, в яких його найбільш зручно представляти.