Як розрахувати мультиплікатор

Як розрахувати мультиплікатор

В економічній теорії мультиплікатор — категорія, яка використовується для визначення та характеристики взаємозв’язків, де має місце мультиплікаційний ефект. Всесвітньо відомий вчений економіст Дж.М. Кейнс, автор макроекономічної теорії, називав мультиплікатором коефіцієнт, який характеризує залежність зміни доходу від зміни інвестицій.

Інструкція

 1. Відповідно до теорії Кейнса, будь-яке збільшення інвестицій, приводить в дію мультиплікативний процес, який виражається в збільшенні рівня національного доходу на більшу величину, ніж початковий ріст інвестицій. Цей ефект Кейнс назвав ефектом мультиплікатора. k (мультиплікатор) = приріст доходів / приріст інвестицій.

  Від граничної схильності до заощадження і споживання залежить сила ефекту мультиплікатора. Якщо значення цих показників щодо постійні, то визначити мультиплікатор не складе труднощів.
 2. Щоб розрахувати мультиплікатор, припустімо, що:

  I — інвестиції; C — споживання; Y — національний доход; MPS — це гранична схильність до заощадження, а MPC — гранична схильність до споживання.
 3. Оскільки Y = С + I, то приріст доходу (Y) буде дорівнює, відповідно, суму приросту споживання (C) і приросту інвестицій (I).
 4. Відповідно до формули граничної схильності до споживання: МРС = C / Y, отримуємо: C = Y * МРС.

  Підставте це вираження в рівняння, вказане вище (Y = С + I).

  Отримаємо: Y = Y * МРС + I.

  Отже: Y * (1 — МРС) = I.
 5. Далі: приріст доходу Y = (1 / 1 — MPS) * приріст інвестицій I, але оскільки k = приріст Y / приріст I, отже приріст Y = k * приріст I. Це означає, що k = 1 / 1 — MPS = 1 / MPS, де k — мультиплікатор інвестицій.
 6. Таким чином, мультиплікатор інвестицій — зворотна величина по відношенню до граничної схильності до заощадження. Мультиплікатор діє як в прямому, так і в зворотному напрямку.

Корисні поради

Мультиплікатор інвестицій відображає позитивний вплив інвестицій на інші галузі. Дж.М. Кейнс своєю теорією пропонував крім інвестицій регулювати також і національний дохід, шляхом підвищення податків, для вилучення заощаджень з метою збільшення інвестицій держави.

Ефект мультиплікатора може викликатися не тільки приростом інвестицій, але й іншими компонентами автономних витрат (сукупних витрат). Тоді говорять про мультиплікаторі сукупних витрат; він також діє і в зворотному напрямку.