Як розрахувати національний доход

Як розрахувати національний доход

Національний дохід являє собою річну вартість вироблених товарів і наданих послуг. Він характеризується величиною, яку додало виробництво в даному році до добробуту суспільства.

Інструкція

 1. Перед тим як приступити до розрахунку національного доходу, слід знати, що загальний обсяг доходів країни залежить не тільки від результатів внутрішньої виробничої діяльності, а й від доходів, отриманих з-за кордону і виплачених за кордон. Сума первинних доходів, визначена на основі валового внутрішнього продукту, що представляє обсяг товарів і послуг, вироблених резидентами, відрізняється від доходів, отриманих даною країною. Ця різниця буде становити сальдо первинних доходів, переданих за кордон і отриманих із-за неї. Загальний обсяг первинних доходів, з урахуванням цієї різниці і становитиме валовий національний дохід.
 2. Валовий національний доход можна розрахувати за наступною формулою:

  ВНД = ВВП + SПД + SОТ + SДС + SН + SС, де

  ВВП — валовий внутрішній продукт;

  SПД — сальдо первинних доходів, отриманих резидентами з-за кордону і виплачених нерезидентам;

  SОТ — сальдо оплати праці, отриманої резидентами з-за кордону і виплаченої нерезидентам;

  SДС — сальдо доходів від власності, отриманих резидентами з-за кордону і виплачених нерезидентам;

  SН — сальдо податків на виробництво, отриманих резидентами з-за кордону і виплачених нерезидентам;

  SС — сальдо субсидій на виробництво, отриманих резидентами з-за кордону і виплачених нерезидентам.
 3. Чистий національний дохід визначається як різниця між валовим національним доходом і вартістю споживання основного капіталу, тобто зносом основних засобів.
 4. Крім того, існує показник валового наявного національного доходу. Він являє собою суму валового національного доходу і сальдо трансфертів, отриманих від нерезидентів і відданих за кордон. Під трансфертами розуміється сума безоплатних перерахувань (дарувань, пожертвувань, гуманітарної допомоги).
 5. Чистий національний наявний дохід — це різниця між валовим розташовуваним національним доходом і зносом основного капіталу. Даний показник характеризує величину доходів, яку резиденти можуть використовувати для споживчих видатків або заощаджень.