Як розрахувати нерозподілений прибуток

Як розрахувати нерозподілений прибуток

У перекладі з англійської нерозподілений прибуток (Retained Earnings) означає частину від чистого доходу, не використовувана на оплату дивідендів. Ця частина виступає в ролі інвестицій у власний бізнес або для погашення заборгованості компанії. У рядках бухгалтерського балансу нерозподілений прибуток вказується під графою «Власний капітал».

Інструкція

 1. Розрахунок нерозподіленого прибутку здійснюється дуже просто, достатньо підставити значення в одну з таких формул і знати кількість чистого прибутку / збитку компанії.
 2. Для того, щоб розрахувати нерозподілений прибуток потрібно знання наступних показників: нерозподіленого прибутку на початок цього періоду, чистий прибуток (Net Income або Net Profit) або чистий збиток (Net Loss) і сума виплачених дивідендів.
 3. Зібравши всі дані для розрахунків, підставте значення в наступну формулу:

  RE1 = RE0 + Net Income — Dividends,

  де RE1/RE0 — нерозподілений прибуток на кінець / початок даного періоду;

  Net Income — чистий прибуток;

  Dividends — дивіденди, виплачені акціонерам.
 4. У випадку, якщо компанія в поточному періоді отримала не чистий прибуток, а навпаки, чистий збиток, то розрахунок ведеться за наступною формулою:

  RE1 = RE0 — Net Loss — Dividends,

  де, як вже стало ясно Net Loss — чистий збиток.

Зверніть увагу

Коли чистий збиток за даний відрізок часу більше нерозподіленого прибутку за цей же період, сума нерозподіленого прибутку може виявитися негативною, що створить дефіцит.

Корисні поради

Найчастіше багато фірм використовують чистий прибуток свого підприємства як інструменту інвестування для отримання додаткового доходу. До таких областей може ставитися і покупка інноваційного обладнання, і реалізація інвестиційних проектів, і навіть проведення наукових досліджень.