Як розрахувати норматив чисельності

Як розрахувати норматив чисельності

Розрахунок нормативної чисельності персоналу необхідний для формування оптимального за чисельністю співробітників штату підприємства. Це управлінське завдання дозволяє досягти поставлених цілей і одночасно дотримати режим праці та відпочинку персоналу враховуючи, що якась частина колективу не вийде на роботу через тимчасову непрацездатність або чергових трудових відпусток.

Інструкція

 1. Для визначення необхідної штатної чисельності персоналу (Ш), яка є оптимальною, використовується формула:

  Ш = Н * Кн,

  де: Н — нормативна чисельність працівників,

  Кн — плановий коефіцієнт, що враховує відсутність працівників на робочих місцях через хворобу або знаходження в черговому трудовому відпустці.

  Необхідна штатна чисельність персоналу (Ш) визначається без урахування технічних службовців — вантажників, водіїв, прибиральниць.
 2. Кн розраховується за формулою:

  Кн = 1 + Дн,

  де: Дн — частка, яку становить неробочий временя в загальному фонді робочого часу за певний статистичний період. Загальний фонд робочого часу визначається за виробничим календарем. Дн розраховується як відношення суми годин невиходу співробітників на роботу до загальної кількості робочих годин за вказаний період.
 3. При розрахунку Дн врахуйте, що згідно із законодавством, відповідно до Трудового Кодексу РФ, планова кількість неробочих днів складає 49. З них: 28 робочих днів — черговий трудовий відпустку, 7 робочих днів — встановлена ​​норма відпусток без збереження заробітної плати та 14 робочих днів — норматив невиходу на підставі листів тимчасової непрацездатності. При 8-годинному робочому дні загальна кількість неробочих годин протягом року склали 392 години.
 4. Для розрахунку нормативної чисельності персоналу (Н) використовуйте формулу:

  Н = V / (ФРВ * Hвир * Квн),

  Де: V — плановий обсяг робіт у тих одиницях виміру, які прийняті на даному підприємстві,

  ФРВ — фонд робочого часу на майбутній період, що планується по виробничому календарем, виражений у годинах,

  Нвир — норма виручки;

  Квн — коефіцієнт планового виконання норм.

  Коефіцієнт Квн визначається як частка від ділення величини планованої виручки за відповідний період планованого року до величини фактичної виручки попереднього року.