Як розрахувати норму виробітку

Як розрахувати норму виробітку

Норма виробітку — важливий показник, основа планового управління підприємством. Вона визначає кількість одиниць продукції (або кількість вироблених операцій), що має бути виготовлено (або виконано) за одиницю часу. Розрахунок норми виробітку проводиться для одного або групи працівників, які мають відповідну кваліфікацію, при оптимальному і найбільш раціональному використанні обладнання з урахуванням застосовуваних при цьому прогресивних методів роботи.

Інструкція

 1. Для масового і великосерійного виробництва, якi характеризуються урахуванням праці спеціальних працівників, зайнятих на підготовчих і заключних роботах, норма часу на виготовлення одиниці продукції дорівнює нормі штучно-калькуляційного часу. Для штучного, серійного і дрібносерійного виробництва, коли один і той же працівник виконує основну, підготовчу і заключну роботу, ці норми часу будуть різними.
 2. При розрахунку норми виробітку, виражає необхідний результат діяльності працівників, використовуються натуральні показники: штуки, метри, кілограми. Норма виробітку (Нвир) — це частка від ділення тривалості однієї робочої зміни (ВСМ) на час, що витрачається на виготовлення одиниці продукції (ВШТ). Для масового виробництва норма вироблення дорівнюватиме:

  Нвир = ВСМ / ВШТ.
 3. Якщо виробництво серійне або одиничне, то в якості подільника в вищенаведеної формулі використовується величина Вштк — норма часу, визначена методом калькулювання при обчисленні собівартості одиниці продукції. У цьому випадку норма вироблення розраховується за формулою:

  Нвир = ВСМ / Вштк.
 4. У тих виробництвах, де підготовчий етап калькулюється і нормується окремо для кожної робочої зміни, норму виробітку слід розраховувати за формулою:

  Нвир = (ВСМ — ВПЗ) / ПВМ, де ВПЗ — час, що витрачається на підготовчо-заключні роботи.
 5. Формула для розрахунку норми виробітку у випадках використання автоматизованого і апаратурного обладнання буде дещо інший:

  Нвир = Але * НВМ, де Але — норма обслуговування, НВМ — норма виробітку обладнання, яка дорівнює:

  НВМ = НВМ теор * КПВ. Тут НВМ теор — теоретична норма вироблення використовуваного обладнання, КПВ — коефіцієнт корисного часу праці за одну зміну.
 6. У разі використання періодичних апаратурних процесів норма вироблення дорівнює:

  Нвир = (ВСМ — ВОБ — В отл) * ВП * Але / Воп, де В об — час, що витрачається на обслуговування обладнання, Вотле — норма часу для особистих потреб персоналу, ВП — випускається за один період продукція, Воп — тривалість цього періоду .
 7. Розцінку (Р) можна порахувати за формулами:

  Р = С / Нвир, або

  Р = ВШТ * С, де С — ставка даного розряду робіт.