Як розрахувати оборотність оборотних коштів

Як розрахувати оборотність оборотних коштів

Оборотні кошти — це ті кошти підприємства, які авансуються у виробничий процес безперервно і повертаються у вигляді виручки в грошовій формі, тобто саме в тій, в якій вони почали свій рух.

Інструкція

  1. Для аналізу оборотності оборотних коштів застосовується ряд коефіцієнтів. Основними з них є середня тривалість одного обороту в днях, коефіцієнт оборотності — кількість оборотів, чинених оборотними коштами за певний період, сума зайнятих оборотних коштів, що припадає на 1 карбованець випущеної продукції — коефіцієнт завантаження оборотних коштів.
  2. Перший показник — середня тривалість одного обороту, характеризує час, протягом якого оборотні кошти проходять виробничий цикл: від моменту придбання матеріалів до моменту продажу виготовленої з цих матеріалів продукції. Він розраховується як відношення твори середнього залишку оборотних коштів і числа днів у звітному періоді до виручки від реалізації за цей період (місяць, квартал, рік). Іншими словами, це відношення середнього залишку оборотних коштів до одноденного обсягу виручки.
  3. Другий показник оборотності оборотних засобів — коефіцієнт оборотності, може бути розрахований як відношення обсягу реалізованої продукції до середнього залишку оборотних коштів. Його можна знайти і іншим способом. Це буде ставлення числа днів в аналізованому періоді до середньої тривалості одного обороту.
  4. Коефіцієнт завантаження або сума зайнятих оборотних коштів, що припадає на 1 карбованець реалізованої продукції у вартісному вираженні, визначається як відношення залишку оборотних коштів до обсягу виручки від реалізації продукції, отриманої в даний період. Цей показник дозволяє визначити, скільки оборотних коштів (в копійках) припадає на виробництво 1 рубля виручки.
  5. Частіше за інших для аналізу оборотності оборотних коштів використовується перший коефіцієнт. Як правило, він визначається за рік. Показники оборотності аналізуються в динаміці, порівнюються з попередніми періодами та показниками інших підприємств тієї ж галузі. По тому, як змінилися дані коефіцієнти, можна зробити висновок про уповільнення або збільшенні швидкості обігу коштів в організації.