Як розрахувати оборотну відомість


 

Розрахунок оборотної відомості є один і способів складання узагальненої інформації, яка відображається на рахунках бухгалтерського обліку. Складається ця звітність на підставі залишків за рахунками на початок і кінець звітного місяця. Вона має вигляд таблиці з поділом на окремі рахунки.Інструкція

  1. Складайте оборотну відомість в кінці кожного місяця, щоб проконтролювати правильність записів за бухгалтерськими рахунками. В результаті ви зможете спокійно підвести підсумки балансу підприємства після закінчення звітного року. Відомість повинна складатися з трьох пар колонок, в яких відображається початкове і кінцеве сальдо, а також обороти по кредиту дебету. Також є початкова колонка, в яку вноситься найменування рахунку.
  2. Сформуйте оборотну відомість за даними синтетичних рахунків бухгалтерського обліку. Дана таблиця відображається стан і зміни коштів підприємства та їх джерел. У першій колонці відобразіть назву рахунку балансу, за яким є залишки. В інші колонки внесіть кредитові і дебетові суми по кожному рахунку. На підставі оборотів і початкових залишків визначте кінцеве сальдо.
  3. Ведіть оборотну відомість по рахунках аналітичного обліку. Дана таблиця є розшифровкою залишків і підсумків по оборотах аналітичних рахунків, які об’єднуються в один синтетичний. В результаті виходить звітність, яка дозволяє проконтролювати рух окремих засобів та їх джерел. Приміром, відомість складається для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, при цьому перераховуються всі контрагенти і визначаються залишки і обороти по здійсненню операцій з ними.
  4. Перевірте правильність кореспонденції рахунків і узагальнити дані по оборотах за допомогою шахової оборотної відомості. По горизонталі таблиці необхідно вказати кредити рахунків та їх найменування, а по вертикалі дебети. Далі записи необхідно вести так, щоб чітко проглядалася кореспонденція рахунків. У результаті повинна вийти підсумкова сума по кредитовим оборотам, рівна підсумковій сумі за дебетовими оборотами. Якщо величини не сходяться, то необхідно знайти помилки в бухгалтерських записах і зробити відповідні коригування.