Як розрахувати обсяг реалізації продукції

Як розрахувати обсяг реалізації продукції

Одним з інструментів аналізу діяльності підприємства є розрахунок обсягу реалізації продукції. Обсяг реалізації продукції — це один з найважливіших показників, за допомогою якого здійснюється централізоване управління підприємством та господарською діяльністю компанії в цілому.

Інструкція

  1. Щоб розрахувати обсяг реалізації продукції за окремими видами виробів балансовим методом:

    Зробіть аналіз можливостей підприємства, грунтуючись на програмі планованого випуску продукції за календарний рік і очікуваних залишків продукції на початок року.
  2. Із загальної кількості цих ресурсів відніміть обсяг продукції, що йде на переробку і використовуються самим підприємством для подальшої переробки, і перехідні резерви, що залишаються на початок наступного за плановим року.
  3. Розрахунок передбачуваного обсягу реалізації продукції зробіть до закінчення річного звітного періоду, коли залишки продукції на початок планованого року ще не визначені. Економічне обгрунтування розрахунку обсягу реалізації товару забезпечується тільки тоді, коли показник обсягу виробленої продукції встановлено правильно, і визначаться виходячи з виробничої програми підприємства.
  4. Перехідні залишки готової продукції на кінець планованого періоду розрахуйте згідно з нормами, що визначає тривалість збутового циклу для того чи іншого підприємства. Розрахунок обсягу реалізації продукції стає набагато простіше на тих підприємствах, які не використовують власну продукцію для власного ж споживання.
  5. Розрахунок обсягу реалізації продукції являє собою важливий фактор обліку із загального числа економічних інструментів, сукупність дії яких складає успішну господарсько-фінансова діяльність підприємства в сучасних умовах нової системи планування. Спільно з цим розрахунком вам слід використовувати також такі інструменти як облік виконання плану реалізації продукції, контроль за ходом реалізації продукції, показник реалізованої продукції і т.д.