Як розрахувати обсяг товару

Як розрахувати обсяг товару

Обсягом виробленого або реалізованого товару є кількість всієї продукції, виробленої за певний проміжок часу (наприклад, за звітний рік).

Інструкція

  1. Визначте обсяг товару в грошовому вираженні. Для цього помножте його кількість на вартість за одиницю товару. Розрахунок може бути й іншим, якщо товар не однорідний, і вартість, відповідно, різниться. У цьому випадку порахуйте окремо обсяг товару по кожній партії, а потім складете всі отримані значення.
  2. Розрахуйте обсяг товару в порівняних цінах (це ціни за якийсь конкретний рік або на якусь певну дату). Такі ціни можуть бути відомі або зафіксовані, а також пораховані через певні коефіцієнти (наприклад, через рівень інфляції). Для того щоб знайти обсяг товару в порівняних цінах, необхідно помножити кількість всієї виробленої продукції на їх вартість за певний рік. Також можна скорегувати обсяг товару за поточними цінами на необхідний коефіцієнт.
  3. Знайдіть обсяг товару, реалізованого за певний проміжок часу (за квартал, рік або півроку). Як правило, вам повинні бути відомі значення залишків товару на кінець, а також на початок заданого періоду. Тому, щоб визначити обсяг товару в рамках певного відрізку часу, додайте до обсягу продукції, який був проведений протягом даного періоду, залишки товару на початок заданого часу. Потім відніміть з отриманої суми залишки продукції, які перебували на складі на кінець необхідного терміну.
  4. Порахуйте обсяг випущеного товару в грошовому вираженні у вигляді підсумовування готової продукції, яку необхідно взяти за початок і кінець звітного періоду. Після цього відніміть з отриманої величини суму залишку всіх вироблених товарів за певний період.
  5. Визначте обсяг товару з урахуванням незавершеного виробництва, але який необхідно запустити в діяльність виробництва. Для цього з обсягу товару, який потрібно випустити в поточному році, відніміть обсяг незавершеного виробництва товару на початок періоду. Далі з отриманої величини відніміть обсяг незавершеного виробництва товарів на кінець періоду.