Як розрахувати обсяг випуску продукції

Як розрахувати обсяг випуску продукції

Розрахунок обсягу випуску готової продукції на підприємстві є невід’ємним елементом планування роботи не лише виробництва, а й збутових і закупівельних служб. Принципово важливо чітко уявляти собі потужність підприємства в грошовому чи натуральному вираженні.

Інструкція

 1. Найпростіший спосіб визначити обсяг випуску продукції це запозичення даних з статзвітності, яка складається бухгалтерією підприємства для регіонального комітету статистики. Візьміть об’ємні показники з цього документа.
 2. Якщо статочтетность недоступна, то порахуйте грошовий вираз суми готової продукції на початок і кінець звітного періоду.
 3. Відніміть грошовий вираз залишку виробленої продукції із загальної суми випуску за звітний період. Ця цифра і буде відображати обсяг випуску продукції.
 4. Такий розрахунок досить відносний і для отримання більш коректної цифри необхідно додати цю різницю (див. п. 3) до виручки від реалізації готової продукції.
 5. Для ще більшого уточнення обсягу готової продукції проіндексує отриману суму на відсоток, аналогічний тому відсотку, на який змінювалася цінова політика підприємства протягом звітного періоду. На виході ви повинні отримати індексований обсяг випуску готової продукції.
 6. Динаміку зміни обсягу випуску готової продукції ви можете відстежити за темпами зміни виручки підприємства.
 7. Для порівняння рівня виручки скористайтеся даними з форми 2 бухгалтерської звітності за два і більше звітних періоди.
 8. Уніфікувати процес розрахунку обсягу випуску готової продукції в натуральних одиницях можна в такій формулі:

  ВГП = ІГП + РГП — ВхГП, де

  ВГП-випуск готової продукції, шт

  ІГП-вихідні залишки готової продукції, шт

  РГП-обсяг реалізованої готової продукції, шт

  ВхГП — вхідні залишки готової продукції на початок періоду, шт.
 9. Коректно виконаний розрахунок обсягу виробництва готової продукції допомагає спланувати збут через існуючу дистриб’юторську мережу, або прийняти рішення про розширення цієї мережі, якщо потужності виробництва дозволяють задовольняти більшу кількість запитів на вироблену продукцію від клієнтів.