Як розрахувати опціон

Як розрахувати опціон

Під опціоном у світі фінансів розуміється особливий договір, відповідно до якого потенційний покупець або продавець отримує право (але не обов’язок) здійснити покупку або продаж активу — реального товару, цінного паперу, валюти — за заздалегідь обумовленою ціною і у встановлений час у майбутньому. Будучи похідними фінансовими інструментами, опціони по праву вважаються «вищим пілотажем» у фінансовій сфері і вимагають спеціальних знань, навичок і досвіду.

Інструкція

  1. Найпростіші з цих похідних інструментів — опціони на продаж (Put), на покупку (Call) і двосторонні (Double). Розрахувати опціон самостійно у всіх деталях новачкові навряд чи вдасться. Для початку доведеться ознайомитися з основами ціноутворення опціону.
  2. Відомо безліч моделей для розрахунку ціни опціону, в основі більшості з яких лежить ідея ефективного ринку. Розробники моделей виходять із припущення, що справедлива премія за опціон відповідає його вартості, якщо при цьому ні продавець, ні покупець опціону в середньому не отримують прибутку.
  3. Для розрахунку премії виходять з імовірнісного процесу, який моделює поведінку ціни базового активу, що лежить в основі опціону. Дуже важлива така статистична величина як розмах коливань ринкової ціни активу (волатильність). Чим ширше розмах, тим вище невизначеність в русі ціни і, відповідно, більше премія за ризик, отримувана продавцем опціону. Наступний важливий параметр — час до закінчення дії опціону. Чим далі до цієї позначки, тим вище премія.
  4. Вартість опціону складається з двох частин. Перша частина — внутрішня вартість опціону. Дорівнює вона числу пунктів, при яких опціон переводиться в статус «в грошах». Фактично, це різниця, на яку ціна опціону Put перевищує ринкову ціну базового активу або ж різниця між ціною опціону Call і спот-ціною його активу. Внутрішня вартість властива тільки опціонах «в грошах».
  5. Тимчасова вартість розраховується як сума, на яку премія за опціон вище внутрішньої вартості опціону. Розмір премії, як уже говорилося, зменшується при наближенні дати закінчення дії опціону.
  6. Наведемо такий приклад. Через два місяці від поточної дати закінчується термін дії опціонного контракту. Вартість опціону може бути дуже істотною: для опціонів у статусі «поза грошей» і «близько грошей» премія, виплачувана за опціон, буде тимчасовою вартістю. Але в міру наближення дати закінчення опціону тимчасова вартість починає з прискоренням зменшуватися. В момент закінчення терміну опціону вона стає дорівнює нулю.
  7. Якщо ви вирішили зайнятися операціями на ринку опціонів, то, звичайно, таких даних для прийняття рішень з управління капіталом вам буде недостатньо. Але при достатній старанності і терпіння перед вами відкриються безкрайні простори можливостей, що надаються фінансовими ринками.