Як розрахувати оренду

Як розрахувати оренду

Орендна плата — це вартість користування майном, переданим в оренду. Визначити вартість оренди є важливим моментом при укладенні договору, тому що недостатньо повне врегулювання такої умови тягне невдоволення сторін: орендодавець отримує не той дохід, на який розраховував, а в орендаря виникають витрати, що перевищують його можливості. Оренда може нараховуватися за все майно в цілому або за одиницю, наприклад, за 1 квадратний метр, одиницю техніки. Цивільний кодекс встановлює п’ять способів визначення вартості оренди.

Інструкція

  1. Фіксована сума — найпоширеніший спосіб визначення ціни оренди. Передбачає, що оплата оренди здійснюється одноразово або періодично в тому розмірі, який прописаний в договорі.
  2. Частки доходів, отриманих від використання майна — в цьому випадку необхідно прописати не тільки конкретний відсоток від доходів, що підлягає сплаті, але і сам порядок визначення розміру доходів (спосіб, вид, період).
  3. Послуги, які повинен надати орендар за користування майном — можливість проводити розрахунки за договором шляхом надання орендарем певних послуг, погоджених з орендодавцем. Наприклад, при оренді будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу, орендар надає можливість працівникам орендодавця займатися спортом.
  4. Обов’язок орендаря передати річ у власність або користування орендодавця — оплата оренди в натуральній формі, замість грошей за оренду передається інша річ.
  5. Обов’язок орендаря провести поліпшення орендованого майна — іншими словами, за користування майном орендар зобов’язаний вкласти гроші на його переобладнання, модернізацію або ремонт. Проте конкретні дії і вартість таких поліпшень повинні бути узгоджені орендодавцем.

Зверніть увагу

Договір оренди є платним. Навіть якщо в договорі немає розмір оренди, можливо нарахувати плату за середньоринковими цінами.

Корисні поради

Змінювати розмір орендної плати можливе тільки один раз на рік. Можливо передбачити в договорі поєднання перерахованих способів.