Як розрахувати падіння напруги

Як розрахувати падіння напруги

Падіння напруга на навантаженні можна розрахувати, якщо відомі хоча б будь-які дві з наступних трьох величин: потужність, яка виділяється на навантаженні, сила струму через неї, а також її опір. Якщо відомо більше двох величин, умови задачі є надлишковими.

Інструкція

  1. Якщо обчислення доводиться здійснювати не за умовами завдання з підручника, а за параметрами реального експерименту, для вимірювання напруги підключіть вольтметр паралельно навантаженню, для виміру струму — амперметр послідовно з навантаженням, для вимірювання опору — омметр паралельно знеструмленій навантаженні, а для вимірювання виділеної потужності помістіть навантаження всередину калориметра. У всіх випадках дотримуйтесь заходів безпеки. В даному випадку передбачається, що вимірювання напруги на навантаженні з тих чи інших причин неможливо, у зв’язку з чим і доводиться вимірювати інші параметри (поєднання опору і струму, поєднання опору і потужності або поєднання струму і потужності), після чого вдаватися в обчислень.
  2. Обов’язково переводите всі величини в систему СІ до здійснення обчислень. Це набагато зручніше, ніж потім переводити в цю систему результат.
  3. У разі якщо відомі струм через навантаження і її опір, для обчислення падіння напруги на ній скористайтесь законом Ома: U = RI, де U — шукане падіння напруги на навантаженні (В); R — опір навантаження (Ом); I — сила струму, проходить через навантаження (А).
  4. Якщо відомі опір навантаження і виділятимуться на ній потужність, виведіть формулу для обчислення напруги на ній так: P = UI, U = RI. Отже, I = U / R, P = (U ^ 2) / R. З цього випливає, що U ^ 2 = PR або U = sqrt (PR), де U — шукане падіння напруги на навантаженні (В); P — потужність, що виділяється на навантаженні (Вт); R — опір навантаження (Ом).
  5. Якщо відомі струм через навантаження і виділятимуться на ній потужність, керуйтеся при обчисленні падіння напруги на навантаженні такими міркуваннями: P = UI. Отже, U = P / I, де U — шукане падіння напруги на навантаженні (В); P — потужність, що виділяється на навантаженні (Вт); I — сила струму, що проходить через навантаження (А).
  6. При наявності декількох послідовно з’єднаних навантажень і відомому співвідношенні їх опорів чи виділяються на них потужностей приймайте до уваги той факт, що сила струму через кожну з них однакова і дорівнює силі струму у всій ланцюга.