Як розрахувати питому вагу активів

Як розрахувати питому вагу активів

На цьому етапі розвитку ринкових відносин кожне підприємства піклуватися про добробут свого фінансового стану. На фінансовий стан підприємства в основному впливає його структура активів. Тому для підприємства важливі відомості про раціональне формуванні та ефективному використанні його активів. Дану інформацію підприємство може отримати за рахунок розрахунку питомої ваги всіх активів підприємства.

Інструкція

 1. У першу чергу, щоб знайти питому вагу будь-яких активів підприємства, необхідно знайти суму всіх активів даного підприємства. Суму активів підприємства розраховують за формулою:

  А = В + CDEFG, де А — сума всіх активів підприємства; В — вся нерухомість даного підприємства; С — сума вкладів даного підприємства в банку; D — загальна кількість машин і устаткування підприємства; E — кількість цінних паперів, що належать даному підприємству; F — готівка, наявна в активах підприємства; G — всі патенти, товарні знаки, ноу-хау цього підприємства.

  Тепер, маючи суму активів, ми можемо знайти питому вагу будь-яких активів підприємства. Активи підприємства бувають монетарні, немонетарні, довгострокові, оборотні кошти, активи банку і т.д. Далі розглянемо деякі приклади знаходження питомої ваги активів підприємства.
 2. У першому прикладі варто розглянути питома вага довгострокових активів підприємства. Питома вага довгострокових активів підприємства знаходиться за формулою:

  (HJI) / (А/100), де А — сума всіх активів підприємства, H — основні засоби підприємства, J — фінансові вкладення даного підприємства на тривалий термін, I — нематеріальні активи підприємства.
 3. У другому прикладі розглядається питома вага оборотних коштів даного підприємства. Питома вага оборотних коштів підприємства розраховується за формулою:

  (LMN) / (A/100), де L — сума дебіторської заборгованості підприємства, M — сума всіх фінансових вкладень даного підприємства на короткий термін, N — готівка і запаси підприємства.
 4. В третьому прикладі наведено розрахунок питомої ваги активів банку. Питома вага активів банку можна знайти за формулою:

  (OPEBS) / (А/100), де O — касова готівка підприємства; P — позики, взяті підприємством; E — кількість цінних паперів, що належать даному підприємству; В — вся нерухомість даного підприємства; S — інші об’єкти власності підприємства, що мають цінність .