Як розрахувати платоспроможність підприємства

Як розрахувати платоспроможність підприємства

Платоспроможність підприємства на увазі під собою можливість компанії своєчасно «погашати» суми за наявними боргами і зобов’язаннями в поточний проміжок часу. Аналіз платоспроможності дозволяє розглянути активи фірми у вигляді забезпечення її боргів.

Інструкція

  1. Проведіть аналіз платоспроможності підприємства. Для цього необхідно розрахувати три основоположних коефіцієнта. Перший з яких — коефіцієнт платоспроможності на поточний період. Даний показник дозволяє оцінити можливість компанії повернути свої борги і відображає, яка кількість оборотних коштів буде припадати на один рубль наявних короткострокових зобов’язань. Існує нормативне значення такого коефіцієнта — 2. У свою чергу, якщо значення коефіцієнта буде нижче встановленого нормативу, то це буде свідчити про наявність ризику, пов’язаного з несвоєчасним погашенням поточних зобов’язань.
  2. Розрахуйте величину другого показника (коефіцієнта швидкої платоспроможності). Він визначається як відносини величини дебіторської заборгованості, фінансових короткострокових вкладень і суми грошових коштів до значення короткострокових зобов’язань фірми. Тобто при розрахунку цього коефіцієнта, необхідно із суми активів підприємства відняти його запаси. Адже запаси мають не тільки найменшу ліквідність, а й у разі їх необхідною, швидкого продажу, ціна від реалізації може бути набагато нижче вартості їх придбання або виготовлення. Нормативне значення для подібного коефіцієнта — 1.
  3. Визначте величину коефіцієнта абсолютної платоспроможності. Його можна розрахувати як відносини грошових коштів до суми короткострокових зобов’язань організації. Цей показник показує, яка частка боргів може бути повернена на даний момент за рахунок наявних у фірми грошових коштів. У свою чергу, нормативне значення такого коефіцієнта — 0,25.
  4. Порахуйте для оцінки довгострокової платоспроможності підприємства значення позитивного чистого капіталу (або суму чистих активів компанії). Знайдіть коефіцієнт фінансового важеля, як співвідношення позикового капіталу до власного. Розрахуйте суму, необхідну фірмі для покриття відсотків за довгостроковими зобов’язаннями. При цьому використовуйте їх графік погашення.