Як розрахувати податок на майно підприємства

Як розрахувати податок на майно підприємства

Податком на майно підприємства є середньорічна вартість усього майна, яке визнано об’єктом оподаткування. Тобто будь-яке нерухоме і рухоме майно, що враховується як об’єкт основних засобів на балансі підприємства згідно з порядком ведення обліку. У розрахунках використовується залишкова вартість майна, яка формується в регістрах бухгалтерського обліку.

Вам знадобиться

Рухоме і нерухоме майно підприємства

Інструкція

  1. При створенні підприємства, незалежно від місяця створення, залишкова вартість майна підсумовується на перше число кожного місяця, і ділиться на число відповідного звітного податкового періоду або. У тому періоді, коли підприємство ще не було створено, залишкова вартість майно дорівнює нулю.
  2. Податок нараховується на всі основні засоби, навіть на ті, які передані підприємству в тимчасове користування, довірче управління або розпорядження. У кожному регіоні країни затверджені власні ставки з податку на майно юридичних осіб, але згідно з Податковим кодексом, ставка не може бути вище 2.2%. Крім того, підприємства можуть диференціювати ставку залежно від категорії майна.
  3. При розрахунку податку на майно необхідно вирахувати податкову базу, потім помножити її на встановлену ставку податку по регіону. Сума та податкова база обчислюється окремо щодо майна підрозділу, що має свій баланс і майна центрального підприємства. Якщо об’єкт майна перебуває на території іншого регіону, то й податкова база розраховується окремо від решти майна.
  4. Середньорічна вартість є податковою базою, яку визначають за підсумком податкового періоду, рівному календарному році. Розрахувати базу можна шляхом складання залишкової вартості об’єкта на перше число місяця і останнє число податкового періоду, потім розділити на загальне число місяців, збільшена на одну одиницю.
  5. Кожен звітний період протягом року підприємство повинне перераховувати авансові платежі з податку. Щоб вирахувати суму авансового платежу, необхідно за звітний період розрахувати середню вартість майна, яка визначається, так само як і середньорічна, тільки необхідно додати залишкову ціну на 1 число наступного місяця замість залишкової ціни на останнє число податкового періоду.
  6. Розрахунки за авансовими платежами і декларації необхідно здавати в податковий орган за місцезнаходженням центрального підприємства або відокремленого підрозділу, що має окремий баланс, або за місцем знаходження об’єкта нерухомого майна. У тому випадку, якщо підрозділ підприємства не має свого балансу, то звітувати слід за місцем реєстрації центрального підприємства.

Зверніть увагу

Якщо бухгалтер не відобразив об’єкт як основний засіб і не нарахував податок на майно, то податковий орган може вважати цей факт як ухилення від сплати податків.

Корисні поради

Майно підприємства, узяте в лізинг, податок нараховує та сторона, на балансі якої значиться об’єкт, це може бути і лізингоодержувач і лізингодавець.