Як розрахувати показники рентабельності

Як розрахувати показники рентабельності

Рентабельність найчастіше прирівнюють до показника ефективності діяльності підприємства, тобто до співвідношення чистого прибутку до чистих витрат. Однак на практиці розрахунок показників рентабельності посилюється рядом причин і додаткових параметрів.

Вам знадобиться

Калькулятор, блокнот і ручка, бухгалтерська документація про діяльність організації

Інструкція

 1. Визначте показник рентабельності (ефективності) виробничої діяльності. Інакше цей показник називають балансової рентабельністю:

  Рентабельність = Сума балансового прибутку / (Середня вартість оборотних фондів + середня вартість основних засобів) * 100%.

  Відповідно до цієї формули, показник буде трохи завищений, тому що в балансі відображається прибуток від усієї діяльності організації, а не тільки від виробничого процесу. Тому розглядаються показники рентабельності сукупних активів і показник рентабельності власного капіталу.
 2. Розрахуйте показник рентабельності сукупних активів. Цей параметр показує ефективність використання власного майна організації та розраховується за певною формулою:

  Рентабельність = (Балансовий прибуток / Сума активів балансу) * 100%.
 3. Розрахуйте показник рентабельності власного капіталу. Цей параметр є показником ефективності використання вкладеного в організацію капіталу і розраховується за спеціальною формулою:

  Рентабельність = (Чистий прибуток / Сума власного капіталу) * 100%.

  Даний показник, як правило, цікавить акціонерів та інвесторів.
 4. Розрахуйте рентабельність продукції. Для того щоб розрахувати рентабельність продукції як показник ефективності витрат на збут або виробництво продукції, необхідно скористатися наступною формулою:

  Рентабельність = (Прибуток від збуту продукції / Повна собівартість продукції) * 100%.
 5. Розрахуйте рентабельність продажів. Рентабельність продажів — це показник, який характеризує ефективність витрат на реалізацію продукції. Для його розрахунку використовують формулу:

  Рентабельність = (Прибуток від продажу (реалізації) / Вартість проданої продукції) * 100%.

Корисні поради

Правильний розрахунок показників рентабельності покаже підприємству точний аналіз конкурентоспроможності його продукції на ринку, а також дасть поштовх для збільшення обсягу продажів і коригування виробничого процесу.