Як розрахувати порівнянні ціни

Як розрахувати порівнянні ціни

Одним із засобів статистичного аналізу соціально-економічного розвитку є порівняння різних показників за різні роки. Однак реалії ринкової економіки такі, що ціни на один і той же продукт постійно зростають. Тому порівняння в абсолютних величинах втрачає всякий сенс. У цьому випадку застосовують зіставні ціни.

Інструкція

  1. Порівнянні ціни — це ціни певного року або на певну дату, умовно приймаються за базу при порівнянні обсягу виробництва, товарообігу та інших економічних показників у грошовому вираженні за різні періоди. Використання порівнянних цін дозволяє виключити вплив інфляції на динаміку обсягів виробництва, показники прибутку, продуктивності праці, фондовіддачі, тобто на всі показники, в яких використовується вартісне зміна обсягу виробництва.
  2. Для ілюстрації використання порівнянних цін слід звернутися до реальних прикладів. У завданнях зі статистики часто потрібно навести дані ціни до порівнянної величині. При цьому зазвичай вказують відомий відсоток інфляції за певний період. Так наприклад, потрібно порівняти ціни 2008 і 2010 рр.., Якщо відомо, що ціна на продукцію 2010 року становила 126 000 руб., А інфляція в порівнянні з 2008 роком зросла до 20%. Для вирішення завдання скорегуйте ціну 2010 року на 20%, тобто 126 000 / 1,2 = 105 000 руб. Таким чином, обсяг виробленої продукції в 2010 році на суму 126 000 руб. відповідає обсягу на 105 000 руб. в 2008 році.
  3. Аналогічно розраховуються порівнянні ціни за прогнозними величинам. Наприклад, відомо, що інфляція до 2012 року складе 15% щодо цін 2010 року. Повертаючись до заданих умов, потрібно розрахувати, рівень цін 2012 року за збереженні колишнього обсягу виробництва. Для вирішення задачі, зробіть індексацію цін 2010 року на 15%, тобто 125000 × 1,15 = 143750 руб.