Як розрахувати поточний податок на прибуток


 

Згідно ст. 246 НК РФ, платниками податку на прибуток є всі без винятку юридичні особи, які отримують доходи від ведення діяльності. Тому для кожної організації важливо правильно розрахувати величину, це дозволить уникнути подальших розбіжностей з податковими органами.


Інструкція

 1. Визначте податкову базу для обчислення податку. Майте на увазі, що під цим терміном мається на увазі доходи підприємства. Якщо був отриманий негативний результат (тобто збиток), то в даному випадку цей показник дорівнюватиме нулю. Податкова база визначається на основі виручки від реалізованих товарів, наданих послуг і виконаних робіт за вирахуванням суми витрат. Грубо кажучи, різниця між валовим доходом (виручкою) і витратами обігу (витратами) і є податкова база.

  В обчисленні показника задіяні доходи, отримані від:
  • пайової участі в діяльності інших підприємств;
  • Операцій з цінними паперами;
  • Діяльності простого товариства;
  • Довірчого управління майном;
  • Поступки права вимоги;
  • Передачі майна до складу статутного капіталу організації;
  • Діяльності з використанням обслуговуючих хозсредств.
      

 2. Перемножте отриманий результат з діючою ставкою податку на прибуток, яка на сьогодні становить 20% (для пільгових категорій платників податків вона може бути знижена). Тут потрібно скористатися формулою:

  Пр = ВД * Н/100,
  Де Пр — прибуток;
  ВД — валовий дохід (виручка);
  Н — податкова ставка, тобто 20%.

  Наприклад, показник виручки організації за поточний податковий період склав 1 740 тис. руб. В такому випадку сума податку, що підлягає сплаті, дорівнюватиме 348 тис. руб. (1740 * 20/100).
      

 3. Періодичність сплати податку на прибуток — 1 календарний рік, до звітних періодів прирівняний квартал, півріччя та 9 місяців. Платники, які застосовують щомісячні авансові платежі, повинні готувати звітність після закінчення кожного місяця. При розрахунку поточного податку на прибуток, наприклад, за минулі півроку враховуються тільки доходи, отримані в цей період.
 4. На підставі зроблених розрахунків заповніть податкову декларацію та сплатити податок у відповідності з наступними термінами:

  • До 28 березня включно (податок за підсумками року);
  • Протягом 28 днів після завершення чергового податкового періоду (щомісячні авансові платежі і авансові платежі за результатами звітного періоду).