Як розрахувати повну собівартість

Як розрахувати повну собівартість

Одним з головних економічних показників виробництва є собівартість продукції. Поняття собівартості дозволяє проаналізувати та спланувати виробничу діяльність будь-якого підприємства. Повна собівартість враховує всі існуючі витрати на виробництво виробів і їх реалізацію.

Інструкція

 1. Виділяють два методи розрахунку собівартості: калькуляція та за кошторисом витрат на виробництво. При використанні останнього методу ви можете розрахувати собівартість повного обсягу своєї продукції протягом року. Також цей метод називають бюджетним.
 2. У цьому методі є дев’ять однойменних статей, провівши підсумовування яких ви отримаєте собівартість загального виробництва за період в один рік.
 3. Розрахуйте вартість основних матеріалів, що входять до складу виготовлених виробів. Визначте витрати на додаткові матеріали, що застосовуються в проміжних етапах виготовлення, але не входять до підсумкового склад виробу.
 4. Врахуйте вартість напівфабрикатів, а також готової продукції, купленої в інших підприємств і входять до підсумкового склад виробу. Увімкніть паливні та енергетичні витрати.
 5. Розрахуйте витрати на заробітну плату всіх працівників підприємства за один рік, а також додаткову оплату праці, що дорівнює 12% від зарплати. Врахуйте відрахування на обов’язкове соціальне страхування в розмірі 38% від суми додаткової та основної зарплати.
 6. Увімкніть амортизаційні відрахування, а також витрати на утримання виробничого обладнання та інструменту.
 7. Застосовуючи метод калькуляції, ви зможете розрахувати собівартість кожного окремого виробу. Даний метод включає тринадцять статей, провівши підсумовування яких ви отримаєте собівартість розраховується продукції.
 8. Тут, крім перерахованих вище розрахунків додайте також витрати на реалізацію продукції, цехові, заводські і невиробничі витрати.
 9. Повну собівартість продукції розрахуйте за формулою:

  ПСТ = МО + МВ + ПФ + ТР + А + Е + ЗО + ЗД + ОСС + ЦР + ЗР + НР, де МО — вартість основних матеріалів; МВ — вартість додаткових матеріалів; ПФ — витрати на придбання напівфабрикатів; ТР — транспортні витрати ; Е — вартість технологічної енергії; А — амортизаційні відрахування; ЗО — основна зарплата; ЗД — додаткова зарплата; ОСС — відрахування на соціальне страхування; ЗР — заводські витрати; ЦР — цехові витрати; НР — невиробничі витрати. Витрати на реалізацію враховуються окремо.