Як розрахувати прибутковість

Як розрахувати прибутковість

Прибутковість підприємства в першу чергу характеризується діяльністю підприємства в цілому і його рентабельністю. Розрахунок прибутковості підприємства необхідний для аналізу та своєчасної зміни політики компанії щодо ведення діяльності.

Інструкція

  1. Прибутковість підприємства є показником чистого прибутку, який має компанія в процесі здійснення своєї діяльності. Існують різні системи показників, на підставі яких можна розрахувати прибутковість.
  2. Прибутковість підприємства підсумовується з показників рентабельності господарської та фінансової діяльності, що здійснюється з метою отримання прибутку, і показників рентабельності виробництва продукції.
  3. Всі форми показників рентабельності є найважливішим характеристиками і формують прибутковість і прибуток підприємства. Саме тому ці показники вважаються обов’язковими компонентами порівняльного аналізу, що використовуються для оцінки прибутковості і фінансового стану підприємства.
  4. У проведенні аналізу виробничої діяльності підприємства показники прибутковості використовуються як інструменти ціноутворення та інвестиційної політики.
  5. Розрахувати прибутковість підприємства можна, порахувавши ставлення загального прибутку підприємства до вартості або собівартості продукції чи послуг. Прибутковості підприємства зумовлюється ефективністю діяльності підприємства, в частині виробничої діяльності та реалізації продукції чи послуг.
  6. На прибутковість підприємства впливають різні фактори. Основними з них є, розмір прибутку, обсяги реалізації результатів діяльності підприємства.
  7. До підвищення прибутковості підприємства ведуть такі процедури, як зниження трудомісткості і капіталомісткості виробничих процесів підприємства, збільшення ефективності управління.
  8. Прибутковість підприємства відображає норму відшкодування або винагороди сукупності усіх джерел, використовуваних підприємством для реалізації своєї діяльності.