Як розрахувати прибуток до оподаткування

Як розрахувати прибуток до оподаткування

Основною метою будь-якої організації є отримання максимально можливого прибутку. З цією метою компанія виробляє продукцію, продає і мінімізує витрати. Коли фірма продає вироблені блага, маючи сукупну виручку — це називається валовим доходом. Прибуток, відповідно, різниця між валовим доходом і витратами виробництва.

Вам знадобиться

Визначення змінних та постійних витрат.

Інструкція

  1. Щоб розрахувати прибуток до оподаткування, необхідно із загальної суми сукупного виторгу відняти суму, витрачену на виробництво продукції.
  2. Однак витрати при виробництві можуть бути явними і неявними. При відніманні із загальної суми виручки явних витрат, тобто зовнішніх, результатом буде бухгалтерський прибуток. Бухгалтерський прибуток організації характеризує результат діяльності організації за певний період часу. Але явні і неявні витрати не завжди можуть бути постійними. Щоб отримати величину економічного прибутку, потрібно з бухгалтерського прибутку відняти внутрішні витрати і витрати на підприємницькі ресурси.
  3. Величина економічного прибутку показує перспективи діяльності організації та майбутні результати, так розраховується прибуток до оподаткування. Витрати на підприємницькі ресурси показують величину тієї частки прибутку, яка залежить від можливостей управлінця виробництвом.
  4. На виробничому підприємстві процес утворення прибутку проходить 2 етапи. У першому етапі гроші вкладаються у виробництво, виготовляється продукція. Тобто, задіяно 2 чинники — капітал і праця. Так створюється нова вартість створених благ і утворюється прибуток. Щоб розрахувати нову вартість, необхідно обчислити різницю між вартістю виробленої продукції та сумою за придбану сировину та матеріали. Вартість готового продукту включає в себе витрати на виробництво і нову вартість.
  5. З сукупного доходу організація відплачує ренту, відсотки по кредитах і т.д. У підсумку залишається тільки чистий прибуток.
  6. У другому етапі прибуток реалізовується. Прибуток виробника дорівнює різниці між ціною на продукцію і собівартістю. Собівартість складається з сукупних витрат на виробництво, а прибуток виходить з різниці між собівартістю і ціною.
  7. Собівартість також може змінюватися в залежності від витрат на виробництво. Щоб розрахувати прибуток у короткостроковому періоді виробництва потрібно визначити змінні і постійні витрати. При розрахунку прибутку в довгостроковому періоді, необхідно враховувати, що будь-які витрати будуть змінними.

Зверніть увагу

Виробник не повинен продавати свою продукцію за ціною нижче її вартості.

Корисні поради

Не варто забувати, що в собівартість продукції входить і виплата заробітної плати працівникам підприємства.