Як розрахувати прибуток і рентабельність

Як розрахувати прибуток і рентабельність

Прибуток і рентабельність є найважливішими економічними категоріями, показниками ефективності проведеної господарської діяльності. Прибуток, як відомо, це перевищення доходів над витратами (у грошовому вираженні), тобто саме прибуток показує, чи вигідно здійснення будь-якої діяльності чи ні.

Інструкція

 1. Отже, по-перше розберемося, що таке прибуток і рентабельність. Прибуток — це грошове вираження кінцевого фінансового результату підприємства, а рентабельність — це відносний показник, що відображає так же фінансовий результат.

  Однією з основних теорій, що пояснюють появу прибутку, є теорія доданої вартості, розроблена К. Марксом. Маркс говорить про те, що додаткова вартість, трансформуються в виручку після акту реалізації, створюється саме на стадії виробництва специфічним товаром «робоча сила». Додаткова вартість — це вартість, яка створюється працею найманого робітника вище вартості його робочої сили (тобто зарплати) і присвоюється капіталістом.

  Однак прибуток не дорівнює додаткової вартості, тому що частина її йде на виплату зарплат працівникам, а також на покриття інших витрат: відсотків по кредиту, податків, ренти. Тому прибуток називають перетвореною формою додаткової вартості.
 2. Розрізняють валову (загальну) і чистий прибуток (суму, що залишилася після покриття витрат і сплати необхідних податків і відрахувань).

  Валовий прибуток розраховується так:

  Валовий прибуток = Чистий дохід від продажу товарів і послуг — Собівартість реалізованих товарів або послуг

  Чистий прибуток розраховується так:

  Чистий прибуток = Валовий прибуток — Сума виробничих витрат — Сума податків, штрафів і пені, відсотків за кредитами.
 3. Рентабельність являє собою відносний показник ефективності господарської діяльності (%). Коефіцієнт рентабельності розраховують як відношення отриманого прибутку до активів (ресурсів), її формує.

  Розрізняють безліч показників рентабельності: рентабельність основних засобів, рентабельність активів, рентабельність капіталу, рентабельність продажів, рентабельність виробництва тощо Розглянемо детальніше останні два показники.

  Рентабельність продажів показує частку прибутку в кожної заробленої грошовій одиниці і розраховується:

  Рентабельність продажів = Чистий прибуток / Обсяг продажів

  Рентабельність виробництва показує, скільки грошових одиниць прибутку підприємство отримує з кожної грошової одиниці, витраченої на виробництво і реалізацію. Розраховується:

  Рентабельність виробництва = Прибуток від реалізації / Сума витрат на виготовлення та реалізацію продукції.

Зверніть увагу

Аналіз підприємства повинен будуватися не тільки на вивченні показників прибутковості, аналіз повинен бути повним і структурованим.

Корисні поради

Перевірку фінансового стану підприємства краще робити не одній людині, а кільком, так як одна людина може допустити помилки.