Як розрахувати прибуток від реалізації

Як розрахувати прибуток від реалізації

Головною метою діяльності будь-якого підприємства в умовах ринкової економіки є отримання максимального прибутку. Саме за рахунок неї створюються певні гарантії для подальшого існування підприємства, оскільки тільки накопичення прибутку у вигляді різноманітних резервних фондів у конкретних випадках допомагає подолати наслідки ризику, який пов’язаний з реалізацією товарів, робіт і послуг.

Інструкція

 1. Прибуток від реалізації є фінансовим результатом, який отримано в результаті основної діяльності підприємства, яка здійснюється в будь-яких видах, які в свою чергу зафіксовані в його статуті і не заборонені Російським законодавством.
 2. Розрахувати прибуток від реалізації продукції можна шляхом віднімання від показника виручки від продажу готової продукції повної собівартості цієї самої продукції:

  Пр = В — Себ підлогу

  де Пр — це прибуток від реалізації в тис. руб;

  Себ підлога — це повна собівартість проданої продукції;

  В — це сума виручки від продажу продукції.
 3. Також розрахувати прибуток від реалізації можна наступним чином:

  Пр = Ц х Vр — Себ = Vр х (Ц — СебД)

  де СебД — є повною собівартістю однієї одиниці продукції;

  Vр — це обсяг проданої продукції;

  Ц — являє собою ціну однієї одиниці продукції.
 4. Отже, можна сказати, що основними факторами (фактори першого порядку), які роблять значний вплив на прибуток від реалізації готової продукції, є наступні:

  Собівартість однієї одиниці готової продукції.

  Обсяг реалізації.

  Ціна одиниці готової продукції.

  Асортиментні зрушення у складі готової продукції.
 5. Крім прибутку від реалізації продукції існує ще прибуток від реалізації основних засобів та іншого майна організації. Вона являє собою фінансовий результат, який не пов’язаний з основними видами діяльності фірми. І відображає суму отриманих доходів від іншої реалізації, до якої можна віднести продаж на сторону будь-яких видів майна, що значиться на балансі фірми.