Як розрахувати радіус кола

Як розрахувати радіус кола

Щоб розрахувати радіус кола, досить знати величину радіуса даної кола, а також необхідні постійні значення величин. Розглянемо два варіанти обчислення довжини кола, в яких беруть участь різні постійні величини.

Інструкція

  1. Для початку розберіться в термінах і визначеннях, з якими вам доведеться працювати. Візьміть до уваги, що коло — це це фігура, яка складається з усіх точок площини, для кожної з яких відношення відстаней до двох даних точок одно даному числу, відмінному від одиниці. Радіус — це не тільки величина відстані, але і відрізок, що з’єднує центр кола з однієї з її точок. Довжина кола — це величина відрізка АВ, що складається з точок А, В, а також усіх точок площини, з яких відрізок АВ видно під прямим кутом, відмінне від діаметра. Пі — ірраціональне число, тобто ніколи не закінчується і не є періодичним і що становить довжину півкола, радіус якої дорівнює одиниці, число Пі приблизно дорівнює 3,14.
  2. Отже, згідно з першим способом, обчислити радіус кола можна, якщо відомий радіус кола. Для цього помножте довжину радіуса на число Пі, приблизно рівне 3,14 і на цифру 2. Іншими словами, стандартна формула обчислення радіусу кола виглядає так: L = 2 х П х R, де L — довжина кола, П — число Пі (~ 3,141592654), R — радіус кола. Слід зазначити, що з цієї формули можна обчислити, чому дорівнює радіус: R = L / (2 x П).
  3. Існує більш коротка формула для того, щоб дізнатися довжину кола. Формула виглядає так: L = R х alpha, де L — довжина дуги кола, R — радіус кола, alpha — кут дуги в радіанах. Окружність — це ніщо інше, як замкнута дуга, у якій кут складає 2 х Пі радіан, тобто теоретично ми знову отримуємо формулу довжини кола L = 2 х Пі х R, що свідчить про правильність цієї формули. Звідси ж випливає, що кількість alpha також є постійним значенням і складає 2 х Пі = 6,28. Таким чином, щоб дізнатися довжину кола, помножте радіус даної окружності на число 6,28.