Як розрахувати рентабельність бізнесу

Як розрахувати рентабельність бізнесу

У зв’язку зі сформованою ситуацією на світовому ринку і нестабільністю економіки в цілому власники приділяють все більший час аналізу діяльності своїх підприємств. За допомогою такого аналізу можна об’єктивно оцінити платоспроможність компанії, ефективність і прибутковість її діяльності, а також перспективи розвитку. Для скорочення витрат і управління фірмою найбільш ефективними є показники рентабельності.

Інструкція

  1. Найбільш істотним показником, який ви можете розрахувати при оцінці рентабельності бізнесу, є рентабельність власного капіталу. Власники підприємства отримують рентабельність своїх інвестицій у вигляді внесків до статутного капіталу. В обмін на це вони мають права на відповідну частку прибутку. Тому, з точки зору власників, рентабельність капіталу є найбільш важливим показником діяльності компанії, оскільки вона характеризує розмір прибутку, який отримає власник з кожного рубля вкладених коштів.
  2. Ще одним показником, що характеризує ефективність діяльності підприємства, є оборотність активів. Він відображає, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи компанії. Даний показник характеризує інтенсивність використання всіх активів, незалежно від джерел їх утворення. Крім того, оборотність активів показує, яку частину виручки підприємство отримує з кожної гривні коштів, вкладених в активи. Збільшення цього показника свідчить про більш ефективне їх використання.
  3. В якості головного індикатора ефективності діяльності підприємств, що мають відносно невеликі обсяги основних засобів і власного капіталу, використовуйте рентабельність продажів. Вона визначається як відношення прибутку від реалізації продукції (операційного прибутку) до обсягу продажів (виторгу) за певний період. Рентабельність продажів показує, яку суму чистого прибутку отримує фірма з кожної гривні проданої продукції, або скільки коштів залишається в її розпорядженні після покриття собівартості, сплати податків і відсотків по кредитах.
  4. Для оцінки ефективності оперативної діяльності ви можете застосовувати показник рентабельності активів. Він є основним виробничим показником, що відображає ефективність використання вкладених коштів. Рентабельність активів визначається як відношення величини чистого прибутку і середньої вартості активів за певний період. Вона залежить від двох факторів: прибутковості продажів і оборотності активів.