Як розрахувати рентабельність: формула

Як розрахувати рентабельність: формула

Економічна ефективність — показник співвідношення сумарних корисних кінцевих результатів діяльності до суми ресурсів, витрачених для досягнення цього результату. Виражається в абсолютному грошовому вираженні, або в відносних одиницях.

Інструкція

 1. Формула рентабельності:

  R = (P / E) * 100%, де

  P — корисні кінцеві результати в грошовому вираженні.

  E — витрати на досягнення цього результату в грошовому вираженні.

  Слід зауважити ось що. Стосовно до підприємства або діяльності приватного підприємця рентабельність обчислюється за певний проміжок часу — найчастіше це місяць, квартал або рік. У цьому випадку кінцеві результати і витрати за обраний проміжок часу точно відповідають показникам балансу за відповідний період (доходу і витраті відповідно). Це ж справедливо щодо групи підприємств і навіть галузі, — правда, там доведеться часто вдаватися до статистичних оцінок і похибок.
 2. Візьмемо для прикладу маленьке агентство, яке продає квитки на концерти та вистави. Необхідно обчислити його квартальну рентабельність.

  Агентство виступає як посередник і не має необхідності друкувати свої квитки. У ньому працюють: директор, бухгалтер, 12 штатних і 70 позаштатних розповсюджувачів квитків, і 4 водія зі своїм автотранспортом. Час від часу агентство вдається до допомоги юридичного агентства.

  Агентство має офісом продажів.
 3. Нехай сумарні витрати агентства за квартал складають:

  Фонд заробітної плати — 1,35 млн руб;

  Відрахування, податки, виплати — 1,2 млн руб

  Орендна плата, накладні та представницькі витрати — 1,74 млн руб.

  Разом: 1,35 + 1,2 + 1,74 = 4,29 млн. руб.

  Нехай за квартал було продано квитків на 34 концерту загальною сумою 154 млн. руб., З яких агентство має посередницький відсоток в 12%.

  За квартал також було отримано доходу за цінними паперами 0,54 млн. руб.

  Інших надходжень в касу компанії прийшло 1,4 млн. руб.

  Разом: (154 * 12% = 18,48) + 0,54 + 1,4 = 20,42 млн. руб.
 4. Рентабельність агентства за квартал становить:

  R = 20,42 / 4,29 = 4,76, або 476%.