Як розрахувати рентабельність інвестицій


 

Ретельний аналіз майбутнього прибутку і потенційних виробничих витрат дозволяє підприємству не лише розумно будувати свій бізнес, а й приймати правильні рішення щодо вкладення інвестиційних коштів. Рентабельність інвестицій — ефективний показник прибутковості компанії і вирішальний фактор для майбутніх інвесторів.Інструкція

 1. Рентабельність інвестицій — важливий показник привабливості підприємства для вкладення коштів сторонніх інвесторів. Для його розрахунку необхідний об’єктивний аналіз майбутніх доходів і витрат, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції.
 2. Рентабельність показує, у скільки разів може збільшитися вкладений капітал після виробництва та реалізації продукції. Математично ця величина дорівнює відношенню чистого наведеного доходу до суми інвестицій. Її виражають у відсотках, оскільки вона показує, у скільки разів підприємство здатне збільшити позикові кошти за виробничий цикл.
      
 3. Отже, аналіз рентабельності інвестицій показує, який дохід принесе здійснення проекту, в який інвестовано кошти, що припадає на кожну одиницю (рубль, долар, євро і т.д.) вкладеного капіталу:

  РІ = ЧПД / ІС * 100%.


 4. Рентабельність інвестицій також називають нормою рентабельності. У цій формулі ЧПД — це чистий приведений дохід, який обчислюється як різниця між теперішньою вартістю і вартістю первісних вкладень.
 5. Наведена вартість — це вартість всіх майбутніх витрат і доходів, обчислена на справжній момент за визначеною процентною ставкою з використанням формули складних відсотків. Такий розрахунок називається дисконтуванням, він застосовується для підрахунку всіх величин, пов’язаних з аналізом майбутніх інвестицій (норма прибутковості, термін окупності та ін)
 6. Величина чистого наведеного доходу сама по собі має дуже важливе значення для майбутніх акціонерів, оскільки означає фактичне збільшення капіталу компанії. Для залучення інвесторів ця величина повинна бути позитивною. Хоча його нульове або навіть негативне значення не говорить про те, що підприємство збиткове, оскільки це може означати, що була невірно обрана ставка дисконтування. При іншому її значенні розрахунок цілком може дати позитивний число.
 7. Процес аналізу ефективності майбутніх інвестицій складається з декількох етапів: фінансовий аналіз підприємства (оцінка його можливостей), прогнозування грошового потоку, вибір ставки дисконтування, підрахунок основних показників ефективності інвестицій та облік впливу факторів можливого ризику (труднощі при реалізації продукції, вплив інфляції і т.д .).

Зверніть увагу

Як ставки дисконтування часто вибирають ставку рефінансування або показник середньої прибутковості на ринку, який приймають з похибкою, пов’язаної з можливим ризиком.