Як розрахувати рентабельність капіталу

Як розрахувати рентабельність капіталу

Аналіз рентабельності капіталу необхідний для адекватної оцінки можливого доходу при вкладенні коштів у підприємство. Від величини даного показника залежить інвестиційна привабливість та рівень дивідендів в організації при аналізі рентабельності визначають рентабельність власного, інвестованого, основного і оборотного капіталу.

Інструкція

  1. Рентабельність власного капіталу — це відношення чистого прибутку компанії до величини власних коштів. Даний показник відображає, скільки рублів прибутку припадає на один карбованець власного капіталу. Він показує віддачу від вкладень акціонерів підприємства з точки зору облікового прибутку. Це найбільш важливий показник для власників фірми, оскільки характеризує розмір отримуваного ними доходу, зокрема величину дивідендів.
  2. Рентабельність інвестованого (загального) капіталу являє собою відношення величини прибутку до виплати податків і відсотків до суми позикового і власного капіталу. Даний показник характеризує прибутковість фірми для інвестування, як за рахунок власних, так і за рахунок позикових коштів.
  3. Рентабельність інвестицій відображає ефективність використання коштів, які були вкладені в розвиток даної організації сторонніми учасниками. Вона визначається як прибуток до оподаткування, поділена на величину валюти балансу за мінусом короткострокових зобов’язань.
  4. Рентабельність основного капіталу — це відношення балансового прибутку до середньої вартості основного капіталу. Аналогічним чином розраховується рентабельність оборотного капіталу. Рентабельність активів буде розраховуватися як сума даних коефіцієнтів або відношення балансового прибутку до сукупності активів підприємства.
  5. Якщо зіставити рентабельність активів і рентабельність власного капіталу, то ми побачимо ступінь використання фірмою фінансових важелів (кредитів і позик) з метою підвищення прибутковості. Віддача власного капіталу зростає, якщо питома вага позикових коштів у загальному обсязі джерел формування активів збільшується.
  6. Різниця між рентабельністю власне капіталу рентабельністю інвестованого капіталу називається ефектом фінансового важеля. Він являє собою збільшення рентабельності власного капіталу, що отримується за рахунок використання позикових коштів.