Як розрахувати рентабельність основної діяльності

Як розрахувати рентабельність основної діяльності

За допомогою розрахунку декількох фінансових показників на основі аналізу балансових даних ви можете частково оцінити фінансовий стан підприємства. З іншого боку, використовуючи представлені нижче розрахунки, будь-яке підприємство може провести оцінку часткову фінансового стану власних контрагентів, яким проводиться постачання продукції.

Інструкція

 1. Один з ключових бізнес-індикаторів, який показує успішність і ефективність роботи будь-якої компанії — це показник рентабельності її основної діяльності. Коефіцієнти рентабельності характеризують прибутковість роботи компанії. Поряд з іншими коефіцієнтами фінансового аналізу, показники рентабельності розраховуються на основі даних балансових звітів. До них відносяться бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2) і ряд інших документів. Проте для розрахунку рентабельності основної діяльності цілком досить цих двох.
 2. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності (ОД) показує кількість чистого прибутку, отриманого компанією з 1 рубля, витраченого на виробництво продукції. При ефективно організованому бізнес-процесі даний показник повинен з протягом часу рости. Щоб розрахувати його, розділіть показник прибутку від реалізації зі звіту про прибутки та збитки на величину витрат на виробництво продукції. Для зручності використовуйте формулу, прив’язану до форми № 2:

  Коефіцієнт рентабельності ОД = прибуток від реалізації / витрати на виробництво продукції.

  Коефіцієнт рентабельності ОД = стр.050 / (стр.020 + стр.030 + стр.040).

 3. Іншим важливим показником фінансового стану компанії є коефіцієнт рентабельності продажів. На відміну від коефіцієнта ОД він показує кількість чистого прибутку, який приносить компанії кожен 1 рубль виручки. Зростання даного коефіцієнта відображає збільшення прибутковості основної діяльності і означає поліпшення фінансового стану підприємства. Щоб розрахувати коефіцієнт рентабельності продажів, використовуйте формулу (на основі форми № 2):

  Коефіцієнт рентабельності продажів = прибуток від реалізації / виручка від реалізації.

  Коефіцієнт рентабельності продажів = стр.050 / стор 010.

 4. Поряд з показниками рентабельності діяльності у фінансовому аналізі застосовуються й інші коефіцієнти. Наприклад, коефіцієнти ділової активності, яка відображає ефективність використання компанією власних коштів. До них відносяться коефіцієнт оборотності (показник ефективності використання всіх наявних у розпорядженні підприємства коштів), оборотність запасів (швидкість реалізації товарно-матеріальних цінностей в днях) та інші показники.