Як розрахувати рентабельність послуг

Як розрахувати рентабельність послуг

Рентабельність послуг показує, наскільки ефективно працює підприємство, чи отримуються прибуток, покриваються чи її витрати. Цей відносний показник найчастіше виражається у відсотках.

Інструкція

  1. Перш ніж приступити до розрахунків, зверніться до форми № 2 бухгалтерської звітності (Звіт про прибутки і збитки). Визначте всі статті витрат, що впливають на формування собівартості послуг, не беручи до уваги Баланс.
  2. Обчисліть рентабельність послуг (Ру) шляхом відношення прибутку або збитку від реалізації послуг (Пру або Уру) до суми всіх витрат реалізованих послуг (ЗРП). Наочна формула для розрахунку наступна:

    Pу = Пру / ЗРП, або Ру = Уру / ЗРУ, якщо в результаті продажу послуг утворився збиток.
  3. Для визначення показника витрат розрахуйте собівартість послуг. Для цього складіть собівартість проданих послуг, комерційні та управлінські витрати. І оскільки показник рентабельності є відносним, помножте його на 100%.
  4. Показник рентабельності характеризує прибуток організації, отриману з кожної грошової одиниці, витраченої на виробництво послуги. При необхідності розрахувати рентабельність можна і по всьому підприємству, і по кожному виду послуги окремо.
  5. За допомогою розрахунку рентабельності послуг ви легко визначите, які послуги приносять прибутку більше, і чи є можливість знизити собівартість якої-небудь іншої послуги. Розрахуйте планову рентабельність послуг у разі, якщо організація збирається запровадити новий вид послуг.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Буває так, що підприємство при реалізації нових видів послуг інвестують в даному напрямку значну кількість коштів. Це можуть бути рекламні проекти, які просувають послуги, витрати по підвищенню кваліфікації співробітників, одним із завдань яких стане надання нововведеної послуги. У цьому випадку за конкретний період часу підприємство може стати нерентабельним, але, якщо все зроблено правильно при введенні нової послуги, то з часом витрати окуплять себе, а показник рентабельності знову стане тим самим або навіть збільшиться.