Як розрахувати рентабельність проекту

Як розрахувати рентабельність проекту

Першим етапом життєвого циклу будь-якого підприємства є розробка проекту. Всі підприємства створюються, щоб приносити своїм засновникам прибуток, тобто бути рентабельними. Тому важливість розрахунку показника рентабельності планованого підприємства, є найважливішим кроком при складанні проекту. На показник рентабельності звертають увагу інвестори при підготовці рішення про вкладення коштів у проект.

Вам знадобиться

- Калькулятор;
- Комп’ютер;
- Первинна документація.

Інструкція

  1. Розрахуйте плановий обсяг виробництва і реалізації продукції, що випускається на проектному підприємстві. Проведіть маркетингове дослідження. Це дуже важливий і відповідальний крок, який допоможе вам визначити параметри попиту і пропозиції на даний товар і його аналоги, а також конкурентну ціну на ринку. В умовах конкурентного ринку, початок виробництва продукції без проведення точного і якісного маркетингового дослідження, може привести до непередбачених фінансових проблем, або навіть до повного банкрутства. Визначившись з кількістю реалізованої продукції, а також з конкурентною ціною, можна розрахувати проектний розмір валового доходу від реалізації даного виду продукції.
  2. Розрахуйте валові витрати на виробництво продукції. До валових витрат відносяться: собівартість продукції і витрати на її реалізацію. Собівартість випуску продукції — це сумарна величина всіх витрат підприємства, пов’язаних з випуском даного виду продукції. До цих витрат відносяться: оплата праці основних виробничих працівників, витрати на проведення капітальних і поточних ремонтів обладнання, транспортні витрати, витрати на охорону праці та пожежну безпеку, інші адміністративні витрати і т.д.
  3. Визначте величину показника валового прибутку. Валовий прибуток — це різниця між валовим доходом від реалізації продукції та валовими витратами підприємства, пов’язаними з виробництвом цієї продукції. Якщо відомі суми показників валового прибутку і валових витрат, можна розрахувати показник рентабельності майбутнього підприємства. Рентабельність проекту розраховується як частка від ділення валового прибутку на валові витрати. Зазвичай, середньо допустима норма показника рентабельності виробництва продукції коливається в межах 5-15%.