Як розрахувати рентабельність виробництва

Як розрахувати рентабельність виробництва

Рентабельність виробництва — один з найголовніших показників виробничо-господарської діяльності підприємства. Аналіз результатів розрахунку рентабельності виробництва дозволяє оцінити загальну ситуацію на підприємстві та прийняти коригуючі рішення для підвищення значень даного показника. Підвищення рентабельності можна досягти за рахунок збільшення прибутку від реалізації продукції, зниження собівартості, а також ефективного використання устаткування. Як же розрахувати рентабельність виробництва?

Вам знадобиться

- Баланс підприємства

Інструкція

  1. Розрахуйте балансовий прибуток підприємства. Балансовий прибуток розраховується як різниця між доходами підприємства від операційної діяльності та витрат підприємства за цими операціями. Доходи підприємства можна умовно розділити на дві групи: реалізаційні і позареалізаційні. До першої групи відносяться доходи від реалізації виробленої продукції або послуг, основних фондів (у тому числі і земельних ділянок) та іншого майна. До позареалізаційних доходів відносяться доходи від здачі в оренду майна, доходи по акціях, облігаціях, від банківських депозитів.
  2. Обчисліть середньорічну вартість основних фондів підприємства. Основні фонди — це товарно-матеріальні цінності, які беруть участь у виробництві, і в процесі зносу переносять свою вартість на вироблену продукцію. Середньорічна вартість основних фондів підприємства визначається наступним чином: потрібно скласти половину вартості на початок і кінець року, повну вартість основних фондів на початок всіх місяців року і отриману суму розділити на 12.
  3. Визначте середньорічну вартість оборотних коштів. Оборотні кошти — це кошти, які використовує підприємство у своїй виробничо-господарської діяльності. Середньорічну вартість оборотних коштів можна визначити, склавши середньорічну вартість виробничих запасів, незавершеного виробництва, напівфабрикатів власного виготовлення і витрат майбутніх періодів. Дані для розрахунку можна знайти в балансі підприємства за звітний період.
  4. Розрахуйте рентабельність виробництва. Рентабельність виробництва розраховується як частка від ділення балансового прибутку підприємства на суму середньорічної вартості основних виробничих фондів і середньорічної вартості оборотних активів.