Як розрахувати рентабельність власного капіталу

Як розрахувати рентабельність власного капіталу

Рентабельність власного капіталу — це найважливіший показник ефективності діяльності підприємства. Як і інші показники рентабельності, він є відносною величиною і визначає прибутковість акціонерного капіталу.

Інструкція

  1. Показник рентабельності власного капіталу характеризує обсяг прибутку, який отримують власники підприємства на вкладений ними капітал. Він розраховується як відношення прибутку, що залишився в розпорядженні компанії, помноженої на 100, до обсягу власного капіталу (III розділ балансу). Динаміка даного показника виляє на рівень котирувань акцій компанії і показує якість управління авансованого капіталу.
  2. Якщо зіставити рентабельність власного капіталу з рівнем рентабельності активів, то можна визначить ефективність використання підприємством фінансових важелів (кредитів і позик). Віддача власного капіталу зростає, якщо питома вага позикових коштів в обсязі сформованих активів підвищується. Різниця між рентабельністю власного капіталу і рентабельністю сукупного капіталу — ефект фінансового важеля. Іншими словами, це збільшення рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів (кредиту).
  3. При аналізі рентабельності власного капіталу використовують таке поняття як плече фінансового важеля. Воно являє собою питома вага залучених джерел фінансування в сумі засобів формування активів підприємства. Співвідношення джерел формування майна буде оптимальним, якщо забезпечується зростання рентабельності власного капіталу поряд з прийнятним розміром фінансового ризику.
  4. Тому іноді організації доцільно використовувати позикові кошти (кредити), навіть якщо величина власного капіталу підприємства достатня для формування майна. Це пов’язано з тим, що ефект від використання залучених коштів, що виражається у зростанні рентабельності власного капіталу, може бути вище, ніж процентна ставка за користування цими коштами.