Як розрахувати рівень безробіття

Як розрахувати рівень безробіття

Безробіття була і залишається однією з найважливіших проблем, які роблять вагомий вплив як на соціально-економічну, так і на політичну ситуацію в країні. Для сучасних розрахунків фактичного рівня безробіття, необхідно враховувати всі її аспекти, структуру та причини виникнення.

Вам знадобиться

- Кількість безробітних при фрикційної, структурної та циклічної безробіттю

Інструкція

  1. Почніть з розрахунку фрикційної форми безробіття, яка являє собою чисельність людей, добровільно звільнили робочі місця на ринку праці. До таких людей, інакше, фрикційним безробітним, відносять тих, хто тільки що звільнився з попереднього місця роботи, але поки що знаходиться в пошуку наступної вакантної посади. Таке звільнення може відбуватися як за рішенням адміністрації підприємства, так і за власним бажанням. Рівень фрикційного безробіття виражається в процентному співвідношенні і розраховується як: відношення чисельності фрикційних безробітних до загальної чисельності робочої сили в країні.
  2. Розрахуйте рівень структурного безробіття. Таке безробіття виникає через необхідність проведення структурної реорганізації підприємства, в результаті якої скорочуються робочі місця. До однієї з основних причин появи структурного безробіття відносять: невідповідність рівня кваліфікації працівників сучасним вимогам підприємства. Працівники, вивільнені в результаті вищеописаної причини, називають структурними безробітними. Рівень структурного безробіття виражається у відсотках. Розрахувати його можна розділивши кількість структурних безробітних на загальну кількість робочої сили.
  3. Приступите до розрахунку рівня циклічної, інакше сезонного безробіття. Циклічна безробіття виникає з ряду причин, однією з яких є зміна ситуації на ринку товарів і послуг. В результаті таких змін, підприємства-виробники товарів і послуг змушені припиняти випуск своєї продукції. В результаті чого, відбувається звільнення співробітників, що займаються виробництвом такої продукції. До ще однієї причини виникнення такої безробіття можна віднести сезонний характер деяких видів робіт. Працівників, вивільнених в результаті цих причин, називають циклічними безробітними. І тому рівень циклічного безробіття розраховується відношенням їх чисельності до загальної чисельності робочої сили. Виражається такий рівень у відсотках.
  4. Визначте суму рівнів фрикційного, структурної та циклічного безробіття. Сума цих трьох рівнів безробіття і дасть у результаті фактичний рівень безробіття.