Як розрахувати середній вік працівників


 

Середній вік співробітників організації розраховується за звітний період на підставі кадрових документів. Чим вищий цей показник, тим досвідченіший колектив.


Інструкція

 1. Складіть список працівників станом на перше число місяця, наступного за звітним періодом. Включіть в нього число, місяць і рік народження кожного працівника. Вирахуйте вік кожного співробітника організації з цього списку.
 2. Розрахуйте середній вік працівників по формулі розрахунку середньої величини: Х = (Х1 + Х2 + Х3 …. + Хn) / С, де:
  - Х — середній вік працівників організації;
  - Х1, Х2, Х3 … Хn — вік кожного працівника;
  - С — кількість працівників в організації (облікова чисельність) на перше число місяця, наступного за звітним періодом.
    
 3. Використовуючи зазначену формулу, складіть вік всіх працівників підприємства і поділіть отримане число на облікову чисельність працівників. Таким чином розрахувати середній вік працівників підприємства дуже просто. Трохи складніше буде обчислити їх середню чисельність.
 4. Знайдіть середню чисельність працівників за місяць за формулою: Середня чисельність = Середньооблікова чисельність + Середня чисельність сумісників + Середня чисельність осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами.
 5. Визначте середньоспискову чисельність працівників, для цього складіть дані про їх облікової чисельності за кожен календарний день місяця, включаючи святкові і вихідні дні, а потім поділіть це число на кількість календарних днів у місяці. При складанні списку працівників для цього розрахунку не включайте в нього зовнішніх сумісників, осіб, що виконують роботу за договорами цивільно-правового характеру, працівників, направлених на навчання, жінок, які перебувають у відпустках по вагітності та пологах, і працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, наданому додатково.
 6. Розрахуйте середню чисельність зовнішніх сумісників. Визначте загальну кількість людино-днів, відпрацьованих усіма сумісниками за місяць, і поділіть це число на планову кількість робочих днів у місяці.
 7. Обчисліть середню чисельність осіб, які працювали у звітному періоді за договорами цивільно-правового характеру. Підрахуйте їх сумарну Облікова чисельність, а потім поділіть її на кількість календарних днів у місяці.
 8. Розрахуйте середню чисельність працівників за період, склавши знайдені значення середньооблікової чисельності, зовнішніх сумісників та осіб, які працювали за договорами цивільно-правового характеру.