Як розрахувати середній залишок

Як розрахувати середній залишок

Кожна організація має право самостійно встановлювати, які зі своїх витрат відносити до прямих витрат, а які — непрямим. Цей порядок повинен відображатися в обліковій політиці. Міністерство фінансів рекомендує розділяти витрати відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського обліку. Прямими видатками вважаються матеріальні витрати на заробітну плату працівників і єдиний соціальний податок, нарахований на цю суму. Також сюди відноситься амортизація по використовуваних основних засобів.

Вам знадобиться

Первинні документи бухгалтерського обліку.

Інструкція

  1. Прямі витрати списуються в міру реалізації, тобто частинами, а непрямі — відразу. У поточному звітному періоді слід враховувати тільки ті витрати, які відносяться до вже проданих товарів чи послуг. Залишки припадають на незавершене виробництво, відвантажену продукцію та складські залишки.
  2. Завершені, але не прийняті послуги і роботи, залишки напівфабрикатів і невиконаних замовлень відносяться до незавершеного виробництва. Оцінку незавершеного виробництва необхідно проводити на кінець кожного місяця. Для оцінки бухгалтер використовує дані первинних документів про залишки і рух матеріалів і сировини, дані про готову продукцію по кожному цеху, а також дані про прямі витрати за поточний місяць. Вся сума середніх залишків незавершеного виробництва на кінець місяця включається у прямі витрати наступного місяця.
  3. Оцінка незавершеного виробництва проводиться за нормативною або фактичної собівартості, прямими витратами, вартості сировини і матеріалів. Порядок повинен бути встановлений обліковою політикою підприємства. Всі підприємства оцінюють середні складські залишки однаковим способом, який незалежний від специфіки і виду діяльності і прописаний в Податковому кодексі.
  4. Бухгалтер на підставі даних по прямих витрат, що припадають на складський залишок готової продукції, на початок місяця і кінець, а також на підставі відомостей про прямих витратах на вироблену протягом місяця продукцію, розраховує середній складської залишок. Для цього необхідно прямі витрати на початок місяця на залишки готової продукції скласти з прямими витратами на вартість готової продукції, яка була випущена протягом місяця. З отриманої суми необхідно відняти прямі витрати на продукцію, яка була відвантажена протягом місяця.
  5. Для проведення оцінки середніх залишків відвантаженої, але не проданої продукції потрібні дані про відвантаження і відомості про прямих витратах за поточний місяць, зменшених на прямі витрати. Необхідно прямі витрати на залишок відвантаженої продукції на початок місяця скласти з прямими витратами, розподіленими на вартість відвантаженої готової продукції протягом місяця, з отриманого результату відняти прямі витрати на реалізовану продукцію протягом місяця.
  6. Підприємства, які надають послуги, можуть відносити прямі витрати в повній мірі на зменшення доходів від реалізації або виробництва. У такому випадку проводити розподіл прямих витрат на залишки незавершеного виробництва не потрібно.
  7. Чи не продана, але відвантажена продукція може бути в тому випадку, якщо на неї ще не перейшли права до покупця, а також, якщо продукція передається через посередника.