Як розрахувати середній заробіток, якщо були лікарняні дні

Як розрахувати середній заробіток, якщо були лікарняні дні

Розрахунок середнього заробітку здійснюється в залежності від того, для яких цілей це необхідно. При оплаті соціальних допомог правила розрахунку відрізняються від оплати відпустки або відрядження. За будь-яких видах виплат грошові кошти, отримані з соціальних допомог, яких стосується лікарняний лист, в загальній сумі заробітків не враховуються.

Інструкція

  1. Для розрахунку оплати соціальних допомог, до яких відносяться: оплата лікарняного листа, декретної відпустки, відпустки по догляду за дитиною до півтора років, розрахунок проводиться із загальної суми заробітку за 24 місяці. Підсумовувати потрібно тільки ті суми, на які були нараховані страхові внески. Ділити отриманий результат на 730, тобто на число календарних днів у розрахунковому періоді. Вийде середньоденна зарплата. Далі слід розрахунок виконувати відповідно до даної цифрою, яку множать на середнє число календарних днів у місяці — на 30,4.
  2. Для розрахунку оплати за відпустку розрахунковим періодом вважається 12 місяців, якщо інше не передбачено внутрішніми правовими документами підприємства. Як і в першому випадку, загальну суму заробітків враховують тільки ту, на яку було нараховано страхові внески. З суми оплати за лікарняний лист прибутковий податок не нараховується, отже, ці суми в загальний заробіток за 12 місяців не входять. Ділити отриманий результат потрібно на кількість робочих днів у розрахунковому періоді, виходячи з 6 денного робочого тижня — на 29,4. Результат буде середньоденним заробітком для розрахунку оплати за відпустку. Отриману цифру множити на число днів відпустки, за які необхідно здійснити оплату.
  3. Для розрахунку оплати за відрядження треба отриману середньоденну суму, розрахунок якої зазначено вище, помножити на кількість днів відрядження. Отримана цифра буде оплатою за дні, проведені у відрядженні.
  4. Також будь-який розрахунок середнього заробітку можна зробити за програмою 1С — просто внести в програму всі відомості і отримати потрібний результат.