Як розрахувати середньорічну чисельність працівників

Як розрахувати середньорічну чисельність працівників

Для того щоб підприємство могло ефективно використовувати трудові ресурси, необхідна система показників, що характеризує якісні і кількісні зміни в складі і структурі персоналу. Кількісна характеристика трудових ресурсів організації вимірюється показниками облікової та середньооблікової чисельності працівників.

Інструкція

  1. Перед тим як приступити до розрахунку середньорічної чисельності працівників, врахуйте, що в обліковий склад включаються всі постійні, тимчасові і сезонні працівники. При цьому робиться запис у трудовій книжці про прийом на роботу. Кожен працівник може бути в обліковому складі лише одного підприємства. У обліковий склад включаються всі працівники, зайняті і не з’явилися на роботу з різних причин (хвороба, відпустка і т.д.).
  2. Крім того, ви повинні знати, що при розрахунку середньої чисельності працівників враховується робота зовнішніх сумісників. До них належать особи, які перебувають у списку іншого підприємства, але виконують роботу в даній фірмі за сумісництвом не більше, ніж на 0,5 ставки. У складі працівників підприємства можуть бути також особи, які виконують роботу за договорами. На час дії договору вона вважаються постійними працівниками та враховуються при розрахунку середньої чисельності працівників, не враховуються при визначенні середньооблікової.
  3. Отже, середньооблікова чисельність працівників за місяць ви можете визначити як відношення календарного фонду робочого часу (людино-дні) до числа календарних днів місяця. При цьому за вихідні та святкові дні враховується чисельність дня, що передує вихідному або святковому.
  4. Оскільки за кожен день число працівників включає з’явилися і не з’явилися на роботу, то середньооблікова чисельність працівників за місяць можна знайти як відношення суми явок і неявок до числа календарних днів у місяці.
  5. Середньооблікова чисельність працівників за будь-який період ви можете знайти як суму середньомісячної чисельності, поділену на кількість місяців в даному періоді. Так, середньорічна чисельність працівників визначається складанням середньомісячної їх чисельності за всі місяці року і діленням на 12.
  6. Врахуйте, що середня чисельність працівників відрізняється від середньооблікової чисельності. Вона включає календарний фонд робочого часу сумісників та осіб, що працюють за договорами.