Як розрахувати середньорічну вартість активів


 

Активи підприємства — це його ресурси, виражені у вартісній оцінці і використовувані в процесі поточної діяльності. Вартість необоротних і оборотних активів відображається в бухгалтерському балансі, що складається на кінець звітного періоду. Зміни в їх стані можна проаналізувати, розрахувавши в числі інших показників середньорічну вартість активів.Вам знадобиться

Бухгалтерський баланс підприємства.

Інструкція

  1. Визначте вартість активів підприємства на початок і на кінець року за даними бухгалтерського балансу. Її величина відображається по рядку 300 «Підсумок балансу».
  2. Розрахуйте середньорічну вартість активів за формулою: Аср = (А1 + А2) / 2, де:
    - А1-вартість активів підприємства на початок року,
    - А2 — вартість активів на кінець року.
    Для цього складіть дані по терміні 300 «Підсумок балансу» на початок і на кінець року. Поділивши отриману суму на два, ви знайдете середньорічну вартість активів підприємства за аналізований період.
  3. Розрахуйте при необхідності по цій же формулі середньорічну вартість необоротних і оборотних активів, використовуючи підсумки бухгалтерського балансу за розділом I «Необоротні активи» або по розділу II «Оборотні активи». Зробивши аналогічні розрахунки за даними фінансової звітності за попередні періоди, проведіть аналіз змін складу майна організації, виявите причини, що вплинули на ці зміни, прийміть необхідні рішення з ефективного управління ресурсами фірми.

Зверніть увагу

Розрахункові дані середньорічної вартості активів використовуються також при розрахунках коефіцієнтів рентабельності майна, коефіцієнтів оборотності активів та інших показників, що характеризують фінансовий стан підприємства. Аналіз і виявлення факторів, що впливають на зміни в них, дозволяє ефективно управляти активами підприємства в процесі його господарської діяльності.