Як розрахувати середньозважену ціну

Як розрахувати середньозважену ціну

Моніторинг нового ринку товарів і послуг починається з маркетингового дослідження, яке в числі інших результатів має надати замовнику параметр, який економісти називають середньозваженою ціною.

Інструкція

 1. Ціна певного виду, яка розраховується шляхом ділення загальної суми всіх угод із зазначеним фінансовим інструментом за конкретний період часу, на загальну кількість фінансових інструментів за конкретними угодами, називається середньозваженою ціною.
 2. Середньозважене значення важливо в будь-яких галузях економіки. У бухгалтерському обліку використовується середньозважена вартість при закритті місяця. Вона розраховується як «Залишок на початок місяця» + «прихід за весь місяць».

  Запам’ятайте формулу, за якою розраховується середньозважена ціна, виглядає так: P1 x X1 + P2 x X2 + … + PNx XN,

   де X1, X2 … XN — ціни, за якими продавалися партії товарів однієї категорії протягом недовгого періоду часу (наприклад, один квартал);

  P1, P2 … PN — «обсяг» товарів, які продали за встановленими цінами.
 3. Дане визначення краще розглянути на конкретному прикладі. Уявіть собі організацію, яка протягом року продавала 15 кришок за квартал трьома партіями за різними цінами. За першу партію вона продала 5 штук кришок за ціною 330 рублів (без ПДВ), при ціні за 1 штуку в 64 рубля. За другу партію, продала 6 штук за ціною 430 (без ПДВ), при ціні за 1 штуку в 70 рублів і за третю партію продала 3 штуки за ціною 240 рублів (без ПДВ), при ціні за 1 штуку в 80 рублів.

  Тепер розрахуйте середньозважену ціну: 64 рубля x 5 / 15 + 70 рублів x 6 / 15 + 80 рублів x 3 / 15 = 65 рублів.
 4. Обсяг товарів, проданих за встановленою ціною, визначається як відношення кількості товарів до загального числа проданих протягом певного періоду часу (наприклад, одного кварталу) товарів.

  Виходячи з цієї формули, можна розраховувати середнє значення ціни в різних сферах економіки. Залишається підставити лише потрібні значення.