Як розрахувати штатну чисельність

Як розрахувати штатну чисельність

Для сприяння зростанню ефективності роботи підприємства, а також для оптимізації умов праці та відпочинку співробітників, неодмінною умовою є визначення необхідної чисельності працівників, для чого ви можете використовувати одну з універсальних методик розрахунку.

Вам знадобиться

- Статистичні дані про конкретному підприємстві.

Інструкція

 1. Сучасні кризові умови ставлять перед кожним керівником питання оптимізації чисельності персоналу організації. У цьому випадку вам, як керівнику, необхідно скористатися перевіреними статистичними методами.
 2. Наберіть співробітників в такій кількості, щоб не було перевитрати фонду заробітної плати, але при цьому раціонально б використовувалося робочий час при оптимальній навантаженні, що дозволяє не тільки підтримувати певний рівень ефективності праці співробітників, але, бажано, і підвищувати його. При такій оптимальної чисельності штату ви зможете забезпечити співробітникам нормальний трудовий режим з необхідною кількістю днів відпочинку, враховуючи невихід деяких співробітників на роботу (відпустки, лікарняні тощо)
 3. Основна методика розрахунку оптимальної кількості працівників на підприємстві передбачає досить нескладний розрахунок. Загальна кількість співробітників на підприємстві ви можете вирахувати за такою формулою:

  Ш = Н × Кн, в якій:

   Ш — оптимальна штатна чисельність (не враховуєте технічний персонал);

   Н — нормативна чисельність співробітників;

   Кн — плановий коефіцієнт невиходів на роботу.
 4. Нормативну чисельність співробітників розрахуйте за наступною формулою: Н = Оп / (ФРВ × Hв × Квн), в якій:

  Оп — плановий обсяг робіт;

  ФРВ — фонд (в годинах) робочого часу;

  Нв — норма виручки;

  Квн — коефіцієнт виконання норм (плановий) — відношення планової виручки за відповідний період планованого року до аналогічного періоду минулого року.
 5. Плановий коефіцієнт невиходів на роботу можна дізнатися так: Кн = 1 + Дн, в якій:

  Дн — частка (згідно з виробничим календарем) неробочого часу в загальному фонді робочого часу, тобто годинник невиходу окремого працівника, розділені на загальну кількість його робочих годин на певний період.
 6. Сформувати оптимальну чисельність штату необхідно не тільки з точки зору ефективності виконання виробничих завдань, але і з точки зору оптимальності управління вами даними колективом, для створення умов нормального функціонування підприємства.

Зверніть увагу

Оптимальна чисельність — величина для кожного підприємства змінна, залежно від змін умов праці, що визначаються науково-технічним прогресом і перепрофілюванням підприємства.

Корисні поради

Штатна чисельність співробітників може бути скоригована в залежності від сфери діяльності підприємства прийняттям сезонних працівників або співробітників на неповний робочий день.