Як розрахувати собівартість одиниці продукції

Як розрахувати собівартість одиниці продукції

Розрахунок собівартості одиниці продукції — справа водночас і просте, і складне. Все залежить від підходу до розрахунку. Можна дізнатися повну собівартість, розділивши всі витрати періоду на обсяг виробленої за цей період продукції. Але такий метод не дає можливості для аналізу і управління. Тому застосовують більш кропіткий метод — метод калькулювання собівартості одиниці продукції.

Інструкція

  1. Складіть таблицю даних, куди ви будете заносити дані. Визначте власні статті витрат, які вимагають вашого аналізу. Наведіть рекомендовану таблицю в потрібний вам вид.
  2. Визначте рівень прямих виробничих витрат, для чого використовуйте нормативні дані витрати матеріалів на одиницю продукції, заробітної плати робітників, витрати на паливо та електроенергію. Визначте розмір витрат на підготовку виробництва в розрахунку на одиницю продукції.
  3. Визначте суму заробітної плати основних робітників за попередній рік.
  4. Визначте суму накладних витрат за попередній рік, за статтями.
  5. Розрахуйте навантаження кожного виду накладних витрат на заробітну плату основних робітників за попередній рік. Розгляньте можливість зниження або підвищення даного навантаження в планованому періоді. Застосуйте отримані розрахункові дані за величиною навантаження накладних витрат до планованих показників. Для цього дотримуйтесь наступного алгоритму: накладні витрати планованого періоду дорівнюють заробітній платі основних робітників планованого періоду помноженої на питомий показник накладних витрат минулого періоду до зарплати основних робочих за той же період.
  6. Розрахуйте рівень витрат на збут на одиницю продукції по минулому року. Для цього суму всіх витрат, пов’язаних зі збутом і просуванням продукції на ринку, розділіть на обсяг виробництва за той же період.
  7. Внесіть дані в таблицю. Підбийте підсумки. Для цього всі одиничні показники за статтями калькуляції складіть. Отримана сума і є собівартість одиниці продукції. В даному випадку це планова собівартість за результатами планової калькуляції. Щоб вивести її фактичну величину, необхідно провести калькуляцію фактичних витрат: прямих виробничих і витрат періоду (накладних витрат). Ви отримали калькуляцію собівартості одиниці продукції. При цьому ви використовували відсотковий метод розподілу постійних витрат на собівартість, при якому базою розподілу є заробітна плата основних робітників.

Корисні поради

При визначенні статей витрат, зазначених в калькуляції, виходите з потреб вашого виробництва. Робіть так, як необхідно саме вашому підприємству.