Як розрахувати собівартість продукції

Як розрахувати собівартість продукції

Собівартість продукції — це її вартісна характеристика, яка виражає кількість витрат, які зажадали підприємству для її виробництва і подальшої реалізації. Щоб розрахувати собівартість продукції, потрібно розібратися в її економічній сутності.

Інструкція

 1. Вибір способу підрахунку собівартості. Існують 2 методи підрахунку собівартості продукції:

  1. по калькуляційних статтях;

  2. за економічними елементами.

  Перший спосіб дозволяє провести підрахунок по кожній з одиниць виробленої продукції, що зручно при одиничному, дрібносерійному виробництві. Другий же спосіб буде найбільш актуальним при великосерійному і масовому типі виробництв.
 2. Розрахунок методом калькуляційних статей:

  В даний час, згідно з чинним НК РФ, існують наступні калькуляційні статті:

   - Сировина, матеріали. Тут треба відразу віднімати вартість зворотних відходів (відходів, які, після завершення повного циклу виробництва, будуть використані і в наступному циклі);

   - Напівфабрикати і вироби, придбані на стороні;

   - Паливні й енергетичні ресурси;

   - З / п основного виробничого персоналу;

   - Додаткова з / п основного виробничого персоналу (преміальна частина, компенсаційні виплати тощо);

   - Соціальні відрахування в різні гос. фонди;

   - Знос різних предметів праці та пристосувань, включаючи витрати, пов’язані з особливостями даного виробництва;

   - Знос технологічного обладнання;

  Підсумувавши вищевказані статті, можна отримати технологічну собівартість.

   - Витрати на утримання цеху;

  З урахуванням цехових витрат, виходить цехова собівартість.

   - Загальнозаводські витрати;

   - Витрати, не пов’язані з виробництвом (реклама, доставка, зберігання тощо)

  Підсумок: повна собівартість готової продукції.
 3. Розрахунок методом економічних елементів:

  До розгляду приймаються такі економічні елементи:

   - Витрати матеріалів (за винятком зворотних витрат);

   - Витрати на оплату праці робітників;

   - Соціальні відрахування в держ. фонди;

   - Амортизаційні відрахування на утримання основних фондів;

   - Інші позавиробничі витрати.