Як розрахувати собівартість товару

Як розрахувати собівартість товару

Розрахунок собівартості продукції є обов’язковим етапом аналізу діяльності будь-якого підприємства. На основі подібних розрахунків формулюються висновки про ефективність виробничого процесу, про рівень витрат, про кількість постійних і змінних витрат.

Вам знадобиться

калькулятор
блокнот і ручка
повний перелік витрат підприємства з вказаною сумою витрат
звіт про діяльність підприємства із зазначенням кількості випущеної продукції

Інструкція

 1. Порахуйте змінні витрати підприємства, які залежать від обсягу продукції, що випускається і розраховуються як сума всіх витрат змінного характеру (зарплата робітникам, яка залежить від обсягу реалізованої продукції, витрати на матеріали, комплектуючі, електроенергію). Змінні витрати повинні розраховуватися на одиницю продукції, тому суму всіх витрат змінного характеру треба поділити на обсяг випущеної продукції.

  Нехай підприємство займається випуском запасних частин для автомобілів. Витрати на матеріали складе 5,1 мільйонів рублів, зарплата робітникам — 10,6 мільйонів рублів, витрати на електроенергію — 0,3 мільйонів рублів. За звітний період підприємство випустило 3500000000 запчастин. Тоді змінні витрати дорівнюють:

  VC = (5,1 +10,6 +0,3) / 3500 = 4500 рублів на одиницю продукції.
 2. Порахуйте постійні витрати підприємства, які не залежать від підсумкового показника обсягу продукції і підлягають сплаті в обов’язковому порядку. Так, до постійних витрат можна віднести зарплату управлінському персоналу, транспортні витрати, кредиторську заборгованість, розрахунок з постачальниками, податковою інспекцією.

  Для того щоб порахувати собівартість необхідно витрати постійного характеру висловити в показнику на одиницю продукції. Для цього суму всіх постійних витрат необхідно поділити на обсяг випущеної продукції.

  Нехай на підприємстві зарплата персоналу складе 6,9 мільйонів рублів, кредиторська заборгованість — 7,8 мільйонів рублів, податки та інші виплати — 1,3 мільйона рублів. Тоді постійні витрати дорівнюють:

  FC = (7,8 +6,9 +1,3) / 3500 = 4571 рублів.
 3. Порахуйте собівартість продукції, що дорівнює сумі витрат постійного характеру і витрат змінного характеру (у перерахунку на одиницю продукції). Тоді собівартість продукції виражається наступним чином:

  Сс = 4500 + 4571 = 9071 рублів.

Корисні поради

Розрахунок собівартості — це дуже складний і тривалий процес, основне завдання якого правильно проранжувати всі витрати підприємства.