Як розрахувати собівартість

Як розрахувати собівартість

Одним з основних показників економіки виробництва є собівартість продукції. Розуміння того, з яких складових частин складається собівартість, необхідно для аналізу та планування діяльності будь-якого виробничого підприємства.

Інструкція

  1. Розрахувати собівартість продукції — значить, визначити суму і з’ясувати структуру складових її виробничих і невиробничих витрат на одиницю (одиницю об’єму) розглянутого виду продукції.
  2. Починається розрахунок виробничих витрат з напівфабрикатів, матеріалів, сировини та енергії, безпосередньо використовуються в технологічному процесі.
  3. Наступним видом витрат є заробітна плата співробітників виробництва, з урахуванням визначених нормами соціальних відрахувань.
  4. При освоєнні нових видів або випуску не серійної продукції не можна виключати витрати на підготовку виробництва, на освоєння нових технологій.
  5. Близькою за змістом статті є не капітального характеру витрати, пов’язані з вдосконалення технології з метою підвищення якості продукту.
  6. Далі визначаються витрати по забезпеченню сировиною і матеріалами, з обслуговування виробництва і підтримці основних функцій підприємства.
  7. Наступним видом витрат стають витрати на забезпечення умов праці, здійснення техніки безпеки, на природоохоронне обладнання та екологічні заходи.
  8. У собівартість входять і витрати на утримання, обслуговування та експлуатацію обладнання і амортизаційні відрахування, що враховують знос і необхідність заміни інструментів та обладнання в процесі виробництва.
  9. Фактична собівартість може включати й інші види прямих і непрямих (прихованих) витрат, які можуть класифікуватися різними способами. Найважливішими видами класифікації є класифікація за елементами витрат і доповнює її класифікація за статтями калькуляції.
  10. Розрахувати собівартість можна як «по-середньому», тобто використовуючи середні показники витрат за певний період, віднесені до загальної кількості випущеної за цей час однотипної продукції, так і розрахунок собівартості з постатейним визначенням всіх видів виробничих витрат на одиницю продукції.