Як розрахувати споживаний струм


 

При створенні електричної мережі для вибору перетинів на окремих її ділянках потрібно знати струмові навантаження. При розрахунку мережі на втрати напруги слід приймати до уваги не тільки навантаження, а й довжину всіх ділянок мережі. Тому розрахунок споживаного струму починається зі складання розрахункової схеми із зазначенням навантаження та довжини ділянок всіх вхідних в мережу ланцюгів.Інструкція

 1. Для простоти розрахунку трифазної мережі виходите з того, що навантаження всіх трьох фазних проводів однакові. У реальній практиці така умова здійснимо тільки для силових мереж, що мають у своєму складі трифазні двигуни. Однофазні приймачі в мережі можуть мати певну нерівномірність розподілу навантаження по фазах. Однак для попередніх загальних розрахунків цією обставиною можна знехтувати.
 2. Виконайте однолінійну схему проводів мережі для рівномірно навантажених фаз лінії. Вкажіть приєднані до мережі навантаження і довжину кожного її ділянки. Позначте на розрахунковій схемі місця установки запобіжників та інших захисних апаратів.
 3. Якщо схема передбачає відображення електричної проводки усередині будівлі, використовуйте його поверховий план, включаючи розрізи, на яких повинна бути проводка з обов’язковим зазначенням точок приєднання приймачів енергії.
 4. Зовнішню розрахункову схему мережі, устатковані на великому підприємстві чи в невеликому населеному пункті, складіть з використанням плану всій площі споруди або пункту. Окремо вкажіть на схемі будинку або окремо розташовані будинки, що представляють собою точки приєднання груп електроприймачів.
 5. За кресленням виміряйте з урахуванням масштабу довжину кожної ділянки електричної мережі. Якщо масштаб не встановлений, зробіть безпосередній обмір ділянок на місцевості. При нанесенні ділянок мережі на схему дотримуйтесь правильну послідовність з’єднання елементів схеми між собою.
 6. Після складанні розрахункової схеми визначте розрахунковий струм на лінії як для кожного електроприймача, так і для групи пов’язаних між собою елементів за формулою:

  I = 1000 х P / (1,73 х U х cosφ), де
  P — потужність електроприймача, обумовлена ​​розрахунком;
  U — номінальна напруга на затискачах приймача;
  cosφ — коефіцієнт потужності приймача;
  х — знак множення;
  / — Знак ділення.
      


 7. За наведеною вище формулою визначте і розрахунковий струм для групи електроприймачів, що приєднуються до лінії однофазного струму. Для ламп розжарювання і нагрівальних приладів коефіцієнт потужності прийміть рівним одиниці, що спрощує розрахунки.