Як розрахувати страхову премію

Як розрахувати страхову премію

Страхова премія (страховий внесок) — це вартість страхової послуги, яку страхувальник оплачує страховикові. Іншими словами це ціна за послуги страховика від клієнта на випадок, якщо відбудеться страхова подія.

Інструкція

  1. При розрахунку страхової премії виходите з того, що вона повинна покрити очікувані претензії страхового періоду, створити страхові резерви, покрити витрати компанії на ведення справ, а також забезпечити отримання певного розміру прибутку. Крім того, врахуйте, що на розмір премії впливають величина та структура страхового портфеля, управлінські витрати страхової компанії.
  2. Розраховуйте страхову премію, виходячи зі страхового тарифу, який представляє собою ставку страхового внеску з одного об’єкта страхування. Тариф з обов’язкових видів страхування регулюється законодавством і встановлюється централізовано. Тариф по добровільному страхуванню компанії вправі встановлювати самостійно. Саме страхові премії від добровільного страхування роблять значний вплив на фінансову стійкість страховика.
  3. Пам’ятайте, що розмір страхової премії завжди визначається на основі тарифу на страхування, страхової суми та інших факторів і відображається у страховому полісі. Здійснюйте розрахунок страхової премії шляхом множення базових тарифних ставок на різні коефіцієнти. Наприклад, в автострахуванні базові коефіцієнти залежать від технічних характеристик та призначення автомобіля, території його використання, кількості водіїв, терміну експлуатації, наявності протиугінних засобів, страхової історії водіїв і т.д.
  4. Розраховуючи розмір страхової премії (брутто-премії) врахуйте, що вона ділиться на дві частини: нетто-премію і навантаження. Перша використовується для формування страхових резервів організації і страхових виплат. Друга частина, як правило, менша, йде на підтримку діяльності страховика і формування прибутку.
  5. При включенні в договір страхування франшизи обов’язково врахуйте, що страхова премія зменшується на величину твори страхового тарифу на суму франшизи. У цьому випадку вона розраховується за формулою:

    П = Тб (С-Ф), де: Тб — тарифна брутто-ставка; С — страхова сума, Ф — розмір франшизи.